BEIRATKOZÁS A SZAKGIMNÁZIUMBA!

Home / Felvétel a Technikumba / BEIRATKOZÁS A SZAKGIMNÁZIUMBA!
BEIRATKOZÁS A SZAKGIMNÁZIUMBA!

Tisztelt Szülő!

Tisztelt Gondviselő!

Tájékoztatom, hogy a beiratkozást 2017. június 21-én, szerdán 12.00-17.00 óra között és

június 22-én, csütörtökön 9.00-14.00 óra között tartjuk iskolánkban (2500 Esztergom, Főapát u. 1.).

A nyelvi előkészítő évfolyamra felvételt nyert tanulók  nyelvi szintfelmérését 2017. június 19-én, hétfőn 9:00-kor tartjuk a Főapát utca 1. sz. főépületünk A109-A110. termében.

 

Kérjük, hogy a beiratkozáshoz a tanuló hozza magával…

  • személyi igazolványát és annak másolatát;
  • lakcím-kártyáját és annak másolatát;
  • TAJ-kártyáját (lehet fénymásolat is);
  • általános iskolai bizonyítványát (eredeti példányt);
  • NEK adatlapot a diákigazolvány megrendeléséhez (a Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlap a területileg illetékes okmányirodából szerezhető be díjmentesen!);
  • 3.000,-Ft készpénzt – a közösségi szolgálati napló, az iskolai póló, az éves sportköri díj és a sokszorosítás költségeire -, valamint a nyelvi előkészítő évfolyamban kezdő angol csoportba sorolt diákok esetében + 1.800 Ft-ot, továbbá igény esetén a kedvezményesen megvásárolható szótár árát 6.990 Ft-ot. Utóbbiakról a tankönyvjegyzékben adunk részletes tájékoztatást.
  • az elektronika illetve vegyész ágazatra jelentkezők esetén az egészségügyi alkalmassági vizsgálat valamennyi dokumentumát.

Amennyiben gyermeke tankönyv-támogatásra vagy egyéb kedvezményre/támogatásra jogosult, szintén hozza magával az alábbiakat:

  • a tankönyv-támogatás ill. a kedvezményes étkezés igénybevételéhez szükséges igazolás másolatát (orvosi szakvélemény, gyermekvédelmi támogatás igazolása, sokgyermekeseknél családi pótlék igazolása /MÁK Hatósági Bizonyítvány/);
  • testnevelés alóli teljes vagy részleges felmentést igazoló orvosi igazolás;
  • gyógytestnevelést előíró orvosi igazolás.

A személyre szóló kiértesítések hamarosan postai úton is megérkeznek Önökhöz. Kérem, hogy figyelmesen tanulmányozzák majd át a levelünkhöz mellékelt dokumentumokat – azokat kitöltve és aláírva hozzák el a beiratkozáskor. A dokumentumok hiánytalan pontos kitöltése jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a beiratkozási eljárás gördülékenyen legyen.

Üdvözlettel:

Hana György igazgató