Felvételi tájékoztató a 2019-2020. tanévre

Home / Elektronika / Felvételi tájékoztató a 2019-2020. tanévre
Felvételi tájékoztató a 2019-2020. tanévre

Az alábbiakban Önök a „Bottyán” részletes felvételi tájékoztatóját olvashatják.

Iskolánk Esztergom egyik legmesszebb nyúló hagyományokkal rendelkező középiskolája. Jogutója az 1683-ban alapított Szent István Gimnáziumnak és a hajdani „Bottyánnak”, Esztergom nagy presztízsű műszaki középiskolájának. Stratégiai célkitűzése, hogy Komárom-Esztergom megyében egyedülálló, máshol el nem érhető területeken és feltételekkel juttassa hozzá diákjait a piacképes szakmai vagy a továbbtanuláshoz szükséges tudáshoz. Olyan műszaki és természettudományos szakokat indítunk, amellyel az érettségi után könnyebb elhelyezkedni.

  1. Kinek ajánljuk iskolánkat?

Iskolánkat elsősorban azoknak ajánljuk, akik nem csupán egy középiskolai érettségit, hanem olyan szakismereteket is szeretnének megszerezni, amivel a felnőttkor elején is sikerrel helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon – biztos nyelvtudással és olyan szakterületeken, melyek hosszú távon is biztos munkát és biztos megélhetést adó fizetést, vagy a továbbtanuláshoz jó alapot kínálnak.

  1. Szakgimnázium extrákkal!

Emelet szintű nyelvi képzés

Iskolánk a gimnáziumi képzés hagyományai és eredményei alapján a szakgimnáziumi tagozaton is biztosítja az emelt szintű (!) nyelvi előkészítő képzést. A 9. évfolyamon 2 nyelvi előkészítő osztályt indítunk. A nyelvi előkészítő osztályokban diákjaink emelt óraszámban, kisebb csoportokban sajátíthatják el az angol nyelvet (kód: 0170; 0171; 0172). A képzés célja, hogy a diákok akár már az érettségi előtt megszerezhessék első nyelvvizsgáikat. A nyelvi előkészítő évfolyamot az informatika és – idén első alkalommal! – a vegyész ágazatra jelentkezők választhatják. A szakgimnázium utolsó két évfolyamán lehetőség lesz a második idegen nyelv (német) felvételére is.

Különleges szakmai területek – biztos jövőkép

A szakgimnáziumba jelentkezők – az informatika (kód: 0170-0171) mellett további két szakterület – villamosipar és elektronika (kód: 0173) valamint a vegyészet (kód: 0172 illetve a 0174), szakgimnáziumi ágazati oktatás – közül választhatnak.

A 0173-as elektronikai és a 0174-es kódszámú vegyész képzés 4 évfolyamos. Diákjaink első idegen nyelvként az angol nyelvet választhatják, a szakgimnázium utolsó két évfolyamán lehetőség lesz a második idegen nyelv (német) felvételére is.

Mind az elektronika mind a vegyészeti oktatás erős hagyományokra épül. Az állami oktatásirányítási tervekben mindkét terület a kifejezetten támogatott szakképzések között szerepel! Mindkét szakmát hiányszakmaként tartják nyilván (a hiányszakma besorolás a mindenkor hatályos jogszabályoktól függ, tehát változhat), az itt tanulókat jelenleg a képzés utolsó évében jelentős ösztöndíjjal támogatják.

Iskolánk több évre visszatekintő szakmai kapcsolatot ápol többek között olyan nagyvállalatokkal, mint a Richter Gedeon Nyrt. és a Zoltek Zrt.

  1. A felvételi eljárás

Iskolánk nem tart felvételi vizsgát. A jelentkezők felvételéről az általános iskolában elért tanulmányi eredmények alapján döntünk. A döntés során súlyozottan vesszük figyelembe az egyes ágazatokban különös jelentőséggel bíró tantárgyakat:

Informatikánál:

a magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, fizika, informatika osztályzatokat.

Elektronikánál:

a magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, fizika, informatika osztályzatokat.

Vegyészetnél:

a magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, fizika, kémia osztályzatokat.

A nyelvi előkészítő évfolyamra benyújtott jelentkezést intézményünk elutasítja, amennyiben a jelentkező nyelvi tantárgy értékelése és minősítése alóli mentesítéssel rendelkezik.

Fontos! Javasoljuk, hogy a biztos beiskolázás érdekében jelentkezési lapon iskolánk több tanulmányi területét is jelölje meg! A tavaly tavaszi felvételi eljárásban a meghirdetett 98 helyre több mint 270-en adták be jelentkezésüket!

Diákjainknak szükség esetén kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

  1. Pályaválasztási rendezvényeink

Nyílt napok a TSZC Bottyán János Szakgimnáziumában

2018. november 27., kedd

2018. december 12., szerda

2018. november 8-9-10-én jelen leszünk a Pályaválasztási kiállításon is, Tatabányán.

Rendezvényeinkre az érdeklődő diákokat és szüleiket (!) is várjuk.

A nyílt napok részletes programjáról honlapunkon adunk információt: www.bottyan.eu

Szülői értekezletek, tájékoztatók az általános iskolákban

Iskolánk képviselteti magát az általános iskolák által szervezett továbbtanulást érintő szülői értekezleteken. Ezek időpontjáról érdeklődjenek gyermekük általános iskolájában!

Egyéb fontos információ:

Az iskola OM-azonosítója: 203064

A feladatellátási hely kódja: 022

 


A 2019-2020. TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEINK, SZAKJAINK

 

Tanulmányi terület kódszáma:  0170

Szakgimnázium – 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből; szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; informatika (7. sz.) szakmacsoport; informatika (XIII. sz.) ágazat; A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés(ek) szerezhető meg: irodai informatikus.

Megjegyzés: CISCO R&S, ITE Essentials oktatás. Kollégiumi elhelyezés biztosított.

Felvehető létszám: 34 fő

További 1 év technikusi képzésben megszerezhető szakképesítés:

informatikai rendszerüzemeltető (OKJ: 54 481 06).

 

Tanulmányi terület kódszáma:  0171

Szakgimnázium – 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből; szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; informatika (7. sz.) szakmacsoport; informatika (XIII. sz.) ágazat; A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés(ek) szerezhető meg: irodai informatikus.

Megjegyzés: CISCO R&S, ITE Essentials oktatás. Kollégiumi elhelyezés biztosított.

Felvehető létszám: 20 fő

További 1 év technikusi képzésben megszerezhető szakképesítés:

műszaki informatikus (OKJ: 54 481 05).

 

Tanulmányi terület kódszáma:  0172

ÚJDONSÁG: VEGYÉSZETI KÉPZÉS NYELVI ELŐKÉSZÍTŐVEL!

Szakgimnázium – 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből; szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; vegyipar (8. sz.) szakmacsoport; vegyész (XV. sz.) ágazat;

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés(ek) szerezhető meg: vegyipari rendszerkezelő.

Megjegyzés: Kollégiumi elhelyezés biztosított, HIÁNYSZAKMA!

Felvehető létszám: 14fő

További 1 év technikusi képzésben megszerezhető szakképesítés:

vegyész technikus (OKJ: 54 524 03)

 

Tanulmányi terület kódszáma:  0173

Szakgimnázium – 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; elektrotechnika-elektronika (6. sz.) szakmacsoport; villamosipar és elektronika (XI. sz.) ágazat; A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés(ek) szerezhető meg: plc programozó.

Megjegyzés: Kollégiumi elhelyezés biztosított.

Felvehető létszám: 20 fő

További 1 év technikusi képzésben megszerezhető szakképesítés:

elektronikai technikus (OKJ: 54 523 02)

 

Tanulmányi terület kódszáma:  0174

Szakgimnázium – 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján, egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; vegyipar (8. sz.) szakmacsoport; vegyész (XV. sz.) ágazat;

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő szakképesítés(ek) szerezhető meg: vegyipari rendszerkezelő.

Megjegyzés: Kollégiumi elhelyezés biztosított, HIÁNYSZAKMA!

Felvehető létszám: 14fő

További 1 év technikusi képzésben megszerezhető szakképesítés: vegyész technikus (OKJ: 54 524 03)