FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2020-2021. TANÉVRE

Home / Elektronika / FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2020-2021. TANÉVRE
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2020-2021. TANÉVRE

Az alábbiakban közzé tesszük iskolánk hivatalos felvételi tájékoztatóját.

A tájékoztató itt is letölthető:  Felvételi tájékoztató – BOTTYÁN 2020-2021 – HIVATALOS

A tájékoztató tartalma:

 1. Kinek ajánljuk iskolánkat?
 2. Szakgimnázium (technikum) extrákkal
 3. A felvételi eljárás szabályai
 4. Pályaválasztási rendezvényeink
 5. Választható tanulmányi területek

 

1. Kinek ajánljuk iskolánkat?

Iskolánkat elsősorban azoknak ajánljuk, akik nem csupán egy középiskolai érettségit, hanem olyan szakismereteket is szeretnének megszerezni, amivel a felnőttkor elején is sikerrel helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon – élő, magas szintű nyelvtudással és olyan szakterületeken, melyek hosszú távon is biztos munkát és biztos megélhetést adó fizetést, vagy a továbbtanuláshoz jó alapot kínálnak.

 

2. Szakgimnázium (technikum) extrákkal!

Magas szintű nyelvi képzés

Iskolánk a gimnáziumi képzés hagyományai és eredményei alapján a szakképzésben is biztosítja az emelt szintű (!) nyelvi előkészítő képzést. A 9. évfolyamon 2 nyelvi előkészítő osztályt indítunk. A nyelvi előkészítő osztályokban diákjaink emelt óraszámban, kisebb csoportokban sajátíthatják el az angol nyelvet. A képzés célja, hogy a diákok akár már az érettségi előtt megszerezhessék első nyelvvizsgáikat. A nyelvi előkészítő évfolyamot az informatika és a vegyész ágazatra jelentkezők választhatják. A szakgimnázium utolsó két évfolyamán jelenleg lehetőség van a második idegen nyelv (német), vagy a C1-es felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgy felvételére is.

Különleges szakmai területek – biztos jövőkép

A szakgimnáziumba jelentkezők – az INFORMATIKA mellett további két ágazat, a VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA valamint a VEGYÉSZ ágazati oktatás közül választhatnak.

Az elektronikai és a vegyészeti képzés is 5 évfolyamos lesz. Diákjaink első idegen nyelvként az angol nyelvet választhatják. Törekvésünk, hogy ha a jogszabályok engedik, diákjaink második idegen nyelvet is tanulhassanak.

Mind az elektronika mind a vegyészeti oktatás erős hagyományokra épül. Az állami oktatásirányítási tervekben mindkét terület a kifejezetten támogatott szakképzések között szerepel! A vegyészetet hiányszakmaként tartják nyilván, az itt tanulókat már jelenleg is jelentős ösztöndíjjal támogatják a képzés utolsó évében. (A hiányszakmák körét a mindenkor hatályos, évente felülvizsgált jogszabály határozza meg! A besorolás tehát változhat.)

Iskolánk több évre visszatekintő szakmai kapcsolatot ápol többek között olyan nagyvállalatokkal, mint a Richter Gedeon Nyrt. és a Zoltek Zrt.

 

3. A felvételi eljárás

 Iskolánk a nyelvi előkészítővel indított szakokon felvételi vizsgát tart. A nyelvi előkészítőre jelentkezők felvételéről az általános iskolában elért tanulmányi eredmények (osztályzatok) és az írásbeli felvételi vizsga alapján döntünk. A döntés során súlyozottan vesszük figyelembe az egyes ágazatokban különös jelentőséggel bíró tantárgyakat:

Informatika ágazat nyelvi előkészítővel:

Vegyész ágazat nyelvi előkészítővel:

A felvételi jelentkezési lapokhoz (megküldendő 2020. február 19-ig) kérjük csatolni a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatát is!

Az alábbi szakokon nincs felvételi vizsga. Itt kizárólag az általános iskolában elért tanulmányi eredményeket (osztályzatokat) vesszük figyelembe:

Elektronika ágazat nyelvi előkészítő nélkül:

Vegyész ágazat nyelvi előkészítő nélkül:

Fontos! Javasoljuk, hogy a biztos beiskolázás érdekében jelentkezési lapon iskolánk több tanulmányi területét is jelölje meg! A tavaly tavaszi felvételi eljárásban a meghirdetett 100 helyre több mint 270-en adták be jelentkezésüket!

Diákjainknak szükség esetén kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

Az SNI és BTMN-es tanulókra vonatkozó speciális szabályok

A szakértői bizottság által készült szakvéleménnyel rendelkező jelentkezőknek javasoljuk, hogy a felvételi eljárás előtt keressék fel az illetékes szakértői bizottságot:

 • szükség esetén a 2020-2021. tanévre vonatkozóan frissítsék a szakvéleményt;
 • kezdeményezzenek pályaalkalmassági vizsgálatot, tanácsadást vegyenek igénybe.

A nyelvi előkészítő évfolyamra benyújtott jelentkezést intézményünk elutasíthatja, amennyiben a jelentkező nyelvi, idegen nyelvi tantárgy vagy tantárgyrész értékelése és minősítése alól a szakértői vizsgálat eredménye és javaslata alapján mentesítéssel rendelkezik. A döntés során az iskola támaszkodik az illetékes szakértői bizottság hatályos véleményére, előírásaira az érintett gyermek személyes véleményének meghallgatása mellett.

Az informatika ágazatra (0170. tanulmányi terület), mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is jelentkezhetnek. Ugyanakkor arra kérjük a mozgásban korlátozott, halláskárosodással vagy egyéb egészségkárosodással élő tanulókat, hogy a jelentkezés előtt – lehetőleg a szülővel, gondviselővel együtt személyesen – jelezzék különleges szükségletüket, hogy a lehető legjobb megoldást biztosíthassuk számukra.

(A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (3) a következőt írja elő: „Ha a sajátos nevelési igényű tanuló iskolát kíván változtatni, szándékáról a tanuló szülőjének írásban tájékoztatnia kell a szakértői bizottságot. A szakértői bizottság, amennyiben az az iskola, amelybe a tanuló az átvételét, felvételét kéri, az adott sajátos nevelési igényre tekintettel szerepel az intézményi jegyzékben, a bejelentést tizenöt napon belül írásban tudomásul veszi, és szakértői véleményének az iskola kijelölésére és az iskolába történő beiratkozásra vonatkozó rendelkezéseit módosítja. Ha az iskola nem vagy nem az adott fogyatékosságra tekintettel szerepel az intézményi jegyzékben, a szakértői bizottság a tanuló – szükség szerinti – vizsgálata után új szakértői véleményt készít. A tanuló vizsgálata mellőzhető, ha a meglévő vizsgálati eredmények kiegészítésére nincs szükség. E rendelkezéseket alkalmazni kell az óvoda, a kollégium, a korai fejlesztés és gondozás, továbbá a fejlesztő nevelés-oktatás feladataiban közreműködő intézmény változásakor is. Az e bekezdésben meghatározott intézkedéseket, ha a gyermek, tanuló vizsgálatára nincs szükség, a szakértői bizottság vezetője vagy az általa kijelölt szakértői bizottsági tag hajtja végre.”)

 

4. Pályaválasztási rendezvényeink

Nyílt napok a „Bottyánban”

2019. november 12., kedd

2019. november 29., péntek

2019. november 7-8-9-én jelen leszünk a Pályaválasztási kiállításon is, Tatabányán.

Rendezvényeinkre az érdeklődő diákokat szüleikkel együtt (!) várjuk.

A nyílt napok részletes programjáról honlapunkon adunk információt:

www.bottyan.eu

Szülői értekezletek, tájékoztatók az általános iskolákban

 Iskolánk képviselteti magát az általános iskolák által szervezett továbbtanulást érintő szülői értekezleteken. Ezek időpontjáról érdeklődjenek gyermekük általános iskolájában!

További információk, tájékoztatás

2500 Esztergom, Főapát utca 1. Telefon: 06-33-500-955   E-mail: [email protected]

 

5. Tanulmányi területek – Ezeket kell majd megadni a jelentkezési lapon. (A képzések tartalma, formái, így az itt megfogalmazottak is módosulhatnak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján.)

 

Tanulmányi terület kódszáma:  0170

Szakgimnázium (technikum) – informatika ágazat

 • Angol nyelvi előkészítő évfolyam + 5 évfolyam.
 • Emelt óraszám angol nyelv tantárgyból.
 • A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: angol.
 • A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is jelentkezhetnek.
 • Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján.
 • A megszerezhető szakképesítés: informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Megjegyzés: CISCO R&S, ITE Essentials oktatás. Kollégiumi elhelyezés biztosított.

Felvehető létszám: 51 fő

 

Tanulmányi terület kódszáma:  0171

Szakgimnázium (technikum) – vegyészet ágazat

 • Angol nyelvi előkészítő évfolyam + 5 évfolyam.
 • Emelt óraszám angol nyelv tantárgyból.
 • A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: angol.
 • Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján.
 • Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
 • A megszerezhető szakképesítés: vegyész technikus.

Megjegyzés: Hiányszakma. Kollégiumi elhelyezés biztosított.

Felvehető létszám: 17 fő

 

Tanulmányi terület kódszáma:  0172

Szakgimnázium (technikum) – villamosipar és elektronika ágazat

 • A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: angol.
 • Felvétel csak az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján.
 • Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
 • A megszerezhető szakképesítés: elektronikai technikus.

Megjegyzés: Kollégiumi elhelyezés biztosított.

Felvehető létszám: 17 fő

 

Tanulmányi terület kódszáma:  0173

Szakgimnázium (technikum) – vegyészet ágazat

 • A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: angol.
 • Felvétel csak az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján.
 • Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
 • A megszerezhető szakképesítés: vegyész technikus.

Megjegyzés: Hiányszakma. Kollégiumi elhelyezés biztosított.

Felvehető létszám: 17 fő