FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2021-2022. TANÉVRE

Home / Elektronika / FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2021-2022. TANÉVRE
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2021-2022. TANÉVRE

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Közzé tesszük iskolánk 2021-2022. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatóját. Kérjük a 9. évfolyamba jelentkezőket, hogy figyelmesen olvassák el az alábbiakat.

Iskolánk Esztergom legrégebbi hagyományokkal rendelkező középiskolája. Jogutódja az 1683-ban alapított Szent István Gimnáziumnak és a hajdani, híres műszaki szakközépiskolának, a „Bottyánnak”, a város nagy presztízsű műszaki középiskolájának. Stratégiai célkitűzése, hogy Komárom-Esztergom megyében egyedülálló, máshol el nem érhető területeken és feltételekkel juttassa hozzá diákjait a piacképes szakmai vagy a továbbtanuláshoz szükséges tudáshoz. Olyan műszaki,  természettudományos és szociális szakokat indítunk, amelyekkel a tanulmányok után könnyebb elhelyezkedni.

 1. Kinek ajánljuk iskolánkat?

Iskolánkat elsősorban azoknak ajánljuk, akik nem csupán egy középiskolai érettségit, hanem olyan szakismereteket is szeretnének megszerezni, amivel a felnőttkor elején is sikerrel helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon – élő, magas szintű nyelvtudással és olyan szakterületeken, melyek hosszú távon is biztos munkát és biztos megélhetést adó fizetést, vagy a továbbtanuláshoz jó alapot kínálnak.

A 2019. évi LXXX. sz. törvény 59. § (1) bekezdés értelmében a szakképzésbe belépő tanulók

2020. szeptember 1-jétől minden hónapban szakképzési ösztöndíjra jogosultak[1].

 1. Technikum extrákkal!

Magas szintű nyelvi képzés

Iskolánk a gimnáziumi képzés hagyományai és eredményei alapján a szakképzésben is biztosítja az emelt szintű (!) nyelvi előkészítő képzést. A 9. évfolyamon 2 nyelvi előkészítő osztályt indítunk. A nyelvi előkészítő osztályokban diákjaink emelt óraszámban, kisebb csoportokban sajátíthatják el az angol nyelvet. A képzés célja, hogy a diákok akár már az érettségi előtt megszerezzék első nyelvvizsgájukat. A nyelvi előkészítő évfolyamot az informatika és a vegyész ágazatra jelentkezők választhatják.

Különleges szakmai területek – biztos jövőkép

A technikumba jelentkezők az INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ágazat mellett további négy ágazat, a VEGYIPAR, az ELEKTRONIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA, a SZÉPÉSZET, valamint a SZOCIÁLIS ágazati oktatás közül választhatnak.

Az elektronikai, a szépészeti és a szociális képzés 5 évfolyamos lesz. Diákjaink minden ágazaton angol nyelvet tanulnak, és az 5. év végén érettségi vizsgát tesznek.

Mind az elektronikai, mind a vegyészeti oktatás erős hagyományokra épül. Iskolánk több évre visszatekintő szakmai kapcsolatot ápol többek között olyan nagyvállalatokkal, mint a Richter Gedeon Nyrt. és a Zoltek Zrt.

 1. A felvételi eljárás

Iskolánk a nyelvi előkészítővel indított szakokon felvételi vizsgát tart. A nyelvi előkészítőre jelentkezők felvételéről az általános iskolában elért tanulmányi eredmények (osztályzatok) és az írásbeli felvételi vizsga alapján döntünk. A döntés során súlyozottan vesszük figyelembe az egyes ágazatokban különös jelentőséggel bíró tantárgyakat:

Informatika és távközlés ágazat nyelvi előkészítővel (1+5 év):

Vegyipar ágazat nyelvi előkészítővel (1+5 év):

Az alábbi szakokon nincs felvételi vizsga. Itt kizárólag az általános iskolában elért tanulmányi eredményeket (osztályzatokat) vesszük figyelembe:

Elektronika és elektrotechnika ágazat nyelvi előkészítő nélkül (5 év):

Szépészet ágazat nyelvi előkészítő nélkül (5 év):

Szociális ágazat nyelvi előkészítő nélkül (5 év):

Fontos! Javasoljuk, hogy a biztos beiskolázás érdekében jelentkezési lapon iskolánk több tanulmányi területét is jelölje meg! A tavaly tavaszi felvételi eljárásban a meghirdetett 100 helyre közel 300-an adták be jelentkezésüket!

Diákjainknak szükség esetén kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

Az SNI és BTMN-es tanulókra vonatkozó speciális szabályok

A szakértői bizottság által készült szakvéleménnyel rendelkező jelentkezőknek javasoljuk[2], hogy a felvételi eljárás előtt keressék fel az illetékes szakértői bizottságot:

 • szükség esetén a 2021-2022. tanévre vonatkozóan frissítsék a szakvéleményt;
 • kezdeményezzenek pályaalkalmassági vizsgálatot, tanácsadást vegyenek igénybe.

A nyelvi előkészítő évfolyamra benyújtott jelentkezést intézményünk elutasíthatja, amennyiben a jelentkező nyelvi, idegen nyelvi tantárgy vagy tantárgyrész értékelése és minősítése alól a szakértői vizsgálat eredménye és javaslata alapján mentesítéssel rendelkezik. A döntés során az iskola támaszkodik az illetékes szakértői bizottság hatályos véleményére, előírásaira az érintett gyermek személyes véleményének meghallgatása mellett.

Az Informatika és távközlés ágazatra (0221 és 0222 tanulmányi terület), mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is jelentkezhetnek. Ugyanakkor arra kérjük a mozgásban korlátozott, halláskárosodással vagy egyéb egészségkárosodással élő tanulókat, hogy a jelentkezés előtt – lehetőleg a szülővel, gondviselővel együtt személyesen – jelezzék különleges szükségletüket, hogy a lehető legjobb megoldást biztosíthassuk számukra.


[1] A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 59. § értelmében [A tanuló juttatásai és az őt megillető további kedvezmények]

(1) A tanuló

 1. a) –a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével –ösztöndíjra.
 2. b) az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan egyszeri pályakezdési juttatásra,
 3. c) rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra jogosult.

[2] A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (3) a következőt írja elő: „Ha a sajátos nevelési igényű tanuló iskolát kíván változtatni, szándékáról a tanuló szülőjének írásban tájékoztatnia kell a szakértői bizottságot. A szakértői bizottság, amennyiben az az iskola, amelybe a tanuló az átvételét, felvételét kéri, az adott sajátos nevelési igényre tekintettel szerepel az intézményi jegyzékben, a bejelentést tizenöt napon belül írásban tudomásul veszi, és szakértői véleményének az iskola kijelölésére és az iskolába történő beiratkozásra vonatkozó rendelkezéseit módosítja. Ha az iskola nem vagy nem az adott fogyatékosságra tekintettel szerepel az intézményi jegyzékben, a szakértői bizottság a tanuló – szükség szerinti – vizsgálata után új szakértői véleményt készít. A tanuló vizsgálata mellőzhető, ha a meglévő vizsgálati eredmények kiegészítésére nincs szükség. E rendelkezéseket alkalmazni kell az óvoda, a kollégium, a korai fejlesztés és gondozás, továbbá a fejlesztő nevelés-oktatás feladataiban közreműködő intézmény változásakor is. Az e bekezdésben meghatározott intézkedéseket, ha a gyermek, tanuló vizsgálatára nincs szükség, a szakértői bizottság vezetője vagy az általa kijelölt szakértői bizottsági tag hajtja végre.”

Fontos adatok a Jelentkezési lap kitöltéséhez:

Az iskola OM-azonosítója: 910005

A feladatellátási hely kódja: 022

VÁLASZTHATÓ TANULMÁNYI TERÜLETEK

Tanulmányi terület kódszáma: 0221

Technikum – Informatika és távközlés ágazat

 • Angol nyelvi előkészítő évfolyam[1] + 5 évfolyam.
 • Emelt óraszám angol nyelv tantárgyból.
 • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
 • A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is jelentkezhetnek.[2]
 • Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján.
 • A megszerezhető szakképesítés: Szoftverfejlesztő és tesztelő

Megjegyzés: CISCO (R&S, ITE Essentials) oktatás. Kollégiumi elhelyezés biztosított.

Felvehető létszám: 30 fő

 

Tanulmányi terület kódszáma: 0222

Technikum – Informatika és távközlés ágazat

 • Angol nyelvi előkészítő évfolyam[3] + 5 évfolyam.
 • Emelt óraszám angol nyelv tantárgyból.
 • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
 • A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is jelentkezhetnek.[4]
 • Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján.
 • A megszerezhető szakképesítés: Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Megjegyzés: CISCO (R&S, ITE Essentials) oktatás. Kollégiumi elhelyezés biztosított.

Felvehető létszám: 16 fő

Tanulmányi terület kódszáma: 0223

Technikum – Vegyipar ágazat

 • Angol nyelvi előkészítő évfolyam[5] + 5 évfolyam.
 • Emelt óraszám angol nyelv tantárgyból.
 • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
 • Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján.
 • Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
 • A megszerezhető szakképesítés: Vegyész technikus

Megjegyzés: Kollégiumi elhelyezés biztosított.

Felvehető létszám: 16 fő

 

Tanulmányi terület kódszáma: 0224

Technikum – Elektronika és elektrotechnika ágazat

 • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
 • Felvétel csak az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján.
 • Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
 • A megszerezhető szakképesítés: Elektronikai technikus

Megjegyzés: Kollégiumi elhelyezés biztosított.

Felvehető létszám: 16 fő

Tanulmányi terület kódszáma: 0225

Technikum – Szépészet ágazat

 • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
 • Felvétel csak az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján.
 • Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
 • A megszerezhető szakképesítés: Kozmetikus technikus

Megjegyzés: Kollégiumi elhelyezés biztosított.

Felvehető létszám: 14 fő

 

Tanulmányi terület kódszáma: 0226

Technikum – Szociális ágazat

 • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
 • Felvétel csak az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján.
 • Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
 • Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
 • A megszerezhető szakképesítés: Kisgyermekgondozó, – nevelő

Megjegyzés: Kollégiumi elhelyezés biztosított.

Felvehető létszám: 16 fő

További információk, tájékoztatás

2500 Esztergom, Főapát utca 1. Telefon: 06-33-500-955 E-mail: [email protected]

Honlap: www.bottyan.eu


[1] A nyelvi előkészítő évfolyamra benyújtott jelentkezést intézményünk elutasíthatja, amennyiben a jelentkező nyelvi, idegen nyelvi tantárgy vagy tantárgyrész értékelése és minősítése alól a szakértői vizsgálat eredménye és javaslata alapján mentesítéssel rendelkezik.

[2] Lásd: Az SNI és BTM-es tanulókra vonatkozó speciális szabályok – 3. oldal

[3] A nyelvi előkészítő évfolyamra benyújtott jelentkezést intézményünk elutasíthatja, amennyiben a jelentkező nyelvi, idegen nyelvi tantárgy vagy tantárgyrész értékelése és minősítése alól a szakértői vizsgálat eredménye és javaslata alapján mentesítéssel rendelkezik.

[4] Lásd: Az SNI és BTM-es tanulókra vonatkozó speciális szabályok – 3. oldal

[5] Lásd: 4. lábjegyzet