Author: Hana György

Home / Articles posted by Hana György
Tájékoztató a nyári feladatokról és a 2020-2021. tanév kezdetéről

Tájékoztató a nyári feladatokról és a 2020-2021. tanév kezdetéről

Az alábbiakban közzé tesszük a tanítási év végén kiosztott tájékoztatónkat.

Kérjük Önöket, hogy az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassák végig és az abban foglaltak szerint járjanak el.

BEIRATKOZÁS – Figyelem! A tanulói jogviszonyát mindenkinek meg kell újítania a következő tanév kezdetén! A tanév megkezdése előtt így valamennyi tanulónak meg kell jelennie az iskolában beiratkozásra (kivételek: a 9/NyA; 9/NyBV; 9EV osztályba lezárt beiratkozással rendelkező diákok).

beiratkozás és tankönyvosztás az egyes osztályok számára az alábbi időpontokban történik:

 • augusztus 26., szerda 08-15.00       Osztályok: 9/NyA; 9/NyBV; 9EV
 • augusztus 27., csütörtök 08-15.00       Osztályok: 9A; 9B; 10A; 10B; 10EV
 • augusztus 28., péntek 08-12.00       Osztályok: 11A; 11B, 11EV; 12A; 12B; 12EV

(A 9/NyA; 9/NyBV; 9EV osztályokban a beiratkozás júniusban már lezajlott, most csak a tankönyveket kell átvenni.)

A beiratkozáskor be kell hozni és át kell adni az alábbi dokumentumokat:

 • Bizonyítvány.
 • Összefüggő szakmai gyakorlatMunkanaplója. (Csak a 10E, 11EV, 13V osztályosoknak.)
 • Igazolás az összefüggő szakmai gyakorlatelvégzéséről. (Ezt a Munkanaplóval együtt a nyári ügyeleti napokon is le lehet adni az A9/2 teremben a Tanulói Ügyek Titkárságán Drobnyák Kitti titkárnál.)
 • Igazolás a kölcsöntankönyvrevonatkozó jogosultságról (bankszámlakivonat, rendszeres gyermekvédelmi határozat stb.).
 • Közösségi szolgálati naplómindazoktól, akik nyáron közösségi szolgálatot teljesítettek.

NYÁRI ÜGYELET AZ ISKOLÁBAN

Az iskola Titkársága minden szerdán 8:00-tól 12:00-ig tart ügyeletet.

Bizonyítványt csak a tanulónak, gondviselőnek illetve írásban meghatalmazottnak adunk át. A bizonyítványok kiadása csak ügyeleti napokon és kizárólag 11:30 és 12:00 között történik.

JAVÍTÓVIZSGÁK

A javítóvizsgák időpontja: 2020. augusztus 25., kedd 9:00-tól és  26., szerda 8:00 órától.

Kérjük az érintetteket, hogy valamennyien jelenjenek meg augusztus 25-én 8:30 órakor a Díszteremben a vizsgabeosztás ismertetésén.

A javítóvizsgára a megadott követelmények alapján kell felkészülni. A követelmények részletesen itt is megtalálhatók:

JAVÍTÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK – 2020

TANÉVKEZDÉS

Az első tanítási nap: 2020. szeptember 1., kedd.

Érkezés: 07.45-ig.

Tanévnyitó ünnepély 8.05-től. – Viselet: ünnepi öltözet!

Az első tanítási napon az 1-4. órát tartjuk meg.

NYÁRI GYAKORLAT

A nyári gyakorlat időtartama:

 • évfolyamon (érintett osztály: 10E;) 140 óra – 2020-ban ennek 60%-a = 84 óra
 • évfolyamon (érintett osztály: 11EV) 140 óra – 2020-ban ennek 60%-a = 84 óra
 • OKJ-s képzésben 1/13. évfolyamon (érintett osztály: 13V) 160 óra = 96 óra

A mulasztások és a foglalkozási napló:

 1. (1) A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező.

(2) A tanuló köteles mulasztását igazolni a tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola házirendjében meghatározottak szerint. A tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzést folytató iskola is nyilvántartja, és azt a tanuló foglalkozási naplójába bejegyzi.

(4) Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamba nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát.

A tanuló az igazolatlan mulasztott órákat pótolni köteles! Amennyiben a pótlásról szóló igazolást/foglalkoztatási naplót nem mutatja be a következő tanév kezdetéig, az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamba nem léphet).

 1. (1) A gyakorlati képzést folytató szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni.

(2) A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított időt és a tanuló értékelését (teljesítette/nem teljesítette).

 

FIGYELEM!

A nyári összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése és igazolása (kitöltött, aláírt dokumentumok benyújtása) feltétele a következő évfolyam megkezdésének.

A beiratkozás elmulasztása a tanulói jogviszony megszüntetését vonhatja maga után!

Kérjük, hogy a beiratkozók előzetesen egyeztessenek az osztályfőnökükkel.

Tartalmas pihenést kívánunk. Vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra!