Felvétel a Technikumba

Home / Archive by category "Felvétel a Technikumba"
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2023-2024. TANÉVI

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2023-2024. TANÉVI

.

Beiratkozás:

Felhasználói útmutató – Beiratkozás Szakképzési Centrum részeként vagy egyéb fenntartásban működő középfokú intézménybe

BKI_folyamat_SZC_vegleges

 

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
Közzé tesszük iskolánk 2023-2024. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatóját.
Kérjük a 9. évfolyamba jelentkezőket, hogy figyelmesen olvassák el az alábbiakat.

.

 

Iskolánk Esztergom legrégebbi hagyományokkal rendelkező középiskolája. Jogutódja az 1683-ban alapított Szent István Gimnáziumnak és a hajdani, híres műszaki szakközépiskolának, a „Bottyánnak”, a város nagy presztízsű műszaki középiskolájának. Stratégiai célkitűzése, hogy Komárom-Esztergom megyében egyedülálló, máshol el nem érhető területeken és feltételekkel juttassa hozzá diákjait a piacképes szakmai vagy a továbbtanuláshoz szükséges tudáshoz. Olyan műszaki, természettudományos és szociális szakokat indítunk, amelyekkel a tanulmányok után könnyebb elhelyezkedni.

1. Kinek ajánljuk iskolánkat?

 

Iskolánkat elsősorban azoknak ajánljuk, akik nem csupán egy középiskolai érettségit, hanem olyan szakismereteket is szeretnének megszerezni, amivel a felnőttkor elején is sikerrel helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon – élő, magas szintű nyelvtudással és olyan szakterületeken, melyek hosszú távon is biztos munkát és biztos megélhetést adó fizetést, vagy a továbbtanuláshoz jó alapot kínálnak.

A 2019. évi LXXX. sz. törvény 59. § (1) bekezdés értelmében a szakképzésbe belépő tanulók

2020. szeptember 1-jétől minden hónapban szakképzési ösztöndíjra jogosultak[1].

___________________________________________________________

[1] A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 59. § értelmében [A tanuló juttatásai és az őt megillető további kedvezmények] (1) A tanuló a Kormány rendeletében meghatározottak szerint ahhoz a szakképző intézményben szervezett szakmai oktatáshoz kapcsolódóan, amelyben ingyenesen vesz részt

a) az első szakma megszerzésével összefüggésben

aa) – a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével – ösztöndíjra és

ab) egyszeri pályakezdési juttatásra,

b) rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra

jogosult.

 

2. Technikum extrákkal!

Magas szintű nyelvi képzés

Iskolánk a szakképzésben is biztosítja az emelt szintű nyelvi előkészítő képzést. A 9. évfolyamon 2 nyelvi előkészítő osztályt indítunk. A nyelvi előkészítő osztályokban diákjaink emelt óraszámban (heti 18 foglalkozás), osztályonként kezdő és haladó csoportokban sajátíthatják el az angol nyelvet. A képzés célja, hogy a diákok akár már az érettségi előtt megszerezzék első nyelvvizsgájukat. A nyelvi előkészítő évfolyamot az informatika, a vegyipar és az oktatás ágazatra jelentkezők választhatják.

Különleges szakmai területek – biztos jövőkép 

A technikumba jelentkezők az INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ágazat mellett további négy ágazat közül választhatnak: VEGYIPAR, ELEKTRONIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA, SZOCIÁLIS és OKTATÁS.

Mind az elektronikai, mind a vegyipari oktatás erős hagyományokra épül. Iskolánk több évre visszatekintő szakmai kapcsolatot ápol többek között olyan nagyvállalatokkal, mint a Richter Gedeon Nyrt., a Zoltek Zrt. és a TE Connectivity.

 

3. A felvételi eljárás – Tanulmányi területek

Iskolánk a nyelvi előkészítővel indított szakokon központi írásbeli felvételi vizsgát tart. A nyelvi előkészítőre jelentkezők felvételéről az általános iskolában elért 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmények (osztályzatok) és az írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján döntünk. Szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk. A döntés során súlyozottan vesszük figyelembe az egyes ágazatokban különös jelentőséggel bíró tantárgyakat.

Fontos! Javasoljuk, hogy a biztos beiskolázás érdekében a jelentkezési lapon iskolánk több tanulmányi területét is jelölje meg! Az előző tanévi felvételi eljárásban a meghirdetett 120 helyre több, mint 400 jelentkezési lap érkezett iskolánkba!

 

Az elmúlt évek központi írásbeli feladatsorait, javítási-értékelési útmutatóit az alábbi linken találják:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok

 

A külföldi általános iskolák tanulói esetében a jelentkezés menetéről az Oktatási Hivatal oldalán tájékozódhatnak:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_kulfoldi

Diákjainknak szükség esetén kollégiumi férőhelyet a Kőrösy László Kollégium biztosít.

 

Tanulmányi terület kódszáma: 0221

Technikum – Informatika és távközlés ágazat

 • Angol nyelvi előkészítő évfolyam + 5 évfolyam.
 • Emelt óraszám angol nyelv tantárgyból.
 • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
 • A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
 • Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján.
 • A megszerezhető szakma: Szoftverfejlesztő és –tesztelő

Megjegyzés: CISCO (R&S, ITE Essentials) oktatás. A 10. évfolyam végén, az ágazati alapvizsgán legjobb eredményt elérő tanulók lehetőséget kapnak az Okleveles Szoftverfejlesztő és – tesztelő szakma megszerzésére.

Felvehető létszám: 30 fő

A FELVÉTELI ELJÁRÁS

Informatika és távközlés ágazat nyelvi előkészítővel (1+5 év):

Szoftverfejlesztő és – tesztelő

Tanulmányi terület kódszáma: 0222

Technikum – Informatika és távközlés ágazat

 • 5 évfolyam.
 • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
 • A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás szabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
 • Felvétel a tanulmányi eredmények alapján.
 • A megszerezhető szakma:

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Megjegyzés: CISCO (R&S, ITE Essentials) oktatás.

Felvehető létszám: 12 fő

A FELVÉTELI ELJÁRÁS

Informatika és távközlés ágazat (5 év):

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Tanulmányi terület kódszáma: 0223

Technikum – Vegyipar ágazat

 • Angol nyelvi előkészítő évfolyam + 5 évfolyam.
 • Emelt óraszám angol nyelv tantárgyból.
 • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
 • A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos tanulók is jelentkezhetnek.
 • Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján.
 • A beiratkozás feltétele az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés (2023 májusában iskolaorvosunk végzi).
 • A megszerezhető szakma: Vegyész technikus

Felvehető létszám: 15 fő

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS

Vegyipar ágazat nyelvi előkészítővel (1+5 év):

Vegyész technikus

Tanulmányi terület kódszáma: 0224

 

Technikum – Elektronika és elektrotechnika ágazat

 • 5 évfolyam.
 • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
 • A tanulmányi területre hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral rendelkező, különleges bánásmódot igénylő tanulók is jelentkezhetnek.
 • Felvétel a tanulmányi eredmények alapján.
 • A beiratkozás feltétele az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés (2023 májusában iskolaorvosunk végzi).
 • A megszerezhető szakma: Elektronikai technikus

Felvehető létszám: 15 fő

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS

Elektronika és elektrotechnika ágazat nyelvi előkészítő nélkül (5 év):

Elektronikai technikus

Tanulmányi terület kódszáma: 0225

Technikum – Vegyipar ágazat

 • 5 évfolyam.
 • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
 • A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos tanulók is jelentkezhetnek.
 • Felvétel a tanulmányi eredmények alapján.
 • A beiratkozás feltétele az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés (2023 májusában iskolaorvosunk végzi).
 • A megszerezhető szakma: Műanyag-feldolgozó technikus

Felvehető létszám: 12 fő

A FELVÉTELI ELJÁRÁS

Vegyipar ágazat nyelvi előkészítővel (5 év):

Műanyag-feldolgozó technikus – ÚJ!

Tanulmányi terület kódszáma: 0226

Technikum – Szociális ágazat

 • 5 évfolyam.
 • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
 • Felvétel a tanulmányi eredmények alapján.
 • Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges (2023. április).
 • A beiratkozás feltétele az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés (2023 májusában iskolaorvosunk végzi).
 • A felvételi rangsor a pályaalkalmassági vizsgálaton elért eredmény függvényében változhat.
 • A megszerezhető szakma: Kisgyermekgondozó, – nevelő

Felvehető létszám: 12 fő

A FELVÉTELI ELJÁRÁS

Szociális ágazat nyelvi előkészítő nélkül (5 év):

Kisgyermekgondozó, – nevelő

Tanulmányi terület kódszáma: 0227

Technikum – Oktatás ágazat

 • Angol nyelvi előkészítő évfolyam + 5 évfolyam.
 • Emelt óraszám angol nyelv tantárgyból.
 • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
 • Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján.
 • Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges (2023. április).
 • A beiratkozás feltétele az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés (2023 májusában iskolaorvosunk végzi).
 • A felvételi rangsor a pályaalkalmassági vizsgálaton elért eredmény függvényében változhat.
 • A megszerezhető szakma: Oktatási szakasszisztens

 

Felvehető létszám: 15 fő

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS

Oktatás ágazat nyelvi előkészítővel (1+5 év):

Oktatási szakasszisztens

Tanulmányi terület kódszáma: 0228

 

Technikum – Elektronika és elektrotechnika ágazat

 • 5 évfolyam.
 • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
 • A tanulmányi területre hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral rendelkező, különleges bánásmódot igénylő tanulók is jelentkezhetnek.
 • Felvétel a tanulmányi eredmények alapján.
 • A beiratkozás feltétele az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés (2023 májusában iskolaorvosunk végzi).
 • A megszerezhető szakma: Automatikai technikus

Felvehető létszám: 15 fő

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS

Elektronika és elektrotechnika ágazat nyelvi előkészítő nélkül (5 év):

Automatikai technikus – ÚJ!

Az SNI és BTMN-es tanulókra vonatkozó speciális szabályok

 

A szakképző intézményünkbe jelentkezni szándékozó, sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő, fogyatékossággal érintett tanulókat, tájékoztató jelleggel az alábbiak szerint tudjuk fogadni:

A többi gyermekkel, tanulóval együtt, integráltan oktatható mozgásszervi fogyatékos, hallásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral élő, egyéb pszichés fejlődési zavarral rendelkező, különleges bánásmódot igénylő tanulók fogadása ágazatonként eltérő. A tanulmányi területek jellemzőinél ezek feltüntetésre kerültek[1].

A felvétellel kapcsolatos döntés előtt minden esetben szükség van a különleges bánásmódot igénylő tanulóknál a mentesítések, megsegítések, integrációs feladatok előírását tartalmazó szakvélemények megismerésére. Kérjük, hogy ezt küldjék meg titkárságunk e-mail címére: [email protected]

Minden esetben egyedi helyzetfelmérés alapján van lehetőségünk közreműködni az ágazat és a szakma kiválasztásánál, pályaválasztásnál az érintett tanuló legjobb érdekében. Telefonos érdeklődések esetén nem tudunk tájékoztatást adni az érintett helyzet ismerete nélkül. A szakvélemények ismeretében – indokolt esetben – az igazgató személyes találkozót kezdeményez a gondviselővel.

A szakértői bizottság által készült szakvéleménnyel rendelkező jelentkezőknek javasoljuk, hogy a felvételi eljárás előtt keressék fel az illetékes szakértői bizottságot:

 

 • szükség esetén a 2023-2024. tanévre vonatkozóan frissítsék a szakvéleményt;
 • kezdeményezzenek pályaalkalmassági vizsgálatot, tanácsadást vegyenek igénybe.

 

KEMPSZ – Tatabánya, pályaorientációs tanácsadó neve, elérhetőségei:

Muraközy János 30/235-0347 [email protected]

 

 

A nyelvi előkészítő évfolyamra benyújtott jelentkezést intézményünk elutasíthatja, amennyiben a jelentkező nyelvi, idegen nyelvi tantárgy vagy tantárgyrész értékelése és minősítése alól a szakértői vizsgálat eredménye és javaslata alapján mentesítéssel rendelkezik. A döntés során az iskola támaszkodik az illetékes szakértői bizottság hatályos véleményére, előírásaira az érintett gyermek személyes véleményének meghallgatása mellett.

 

Felhívjuk a sajátos nevelési igényű, fogyatékossággal élő érdeklődők, jelentkezni szándékozók és törvényes képviselőik figyelmét, hogy az intézmény igazgatójának kétféle alkalmassági vizsgálat alapján van lehetősége mérlegelni a felvételt:

 • foglakozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat, melyet az I. fokú eljárás során kizárólag az intézményünk iskolaorvosának a hatásköre elvégezni. Az egyéb, nem szakorvosi javaslat, vélemény nem mérvadó.

 

 • pályaalkalmassági vizsgálat: a szakképzésre vonatkozó képzési kimeneti követelmények alapján meghatározott belépési feltételek alapján kell figyelembe venni.

________________________

[1] Az ágazatonkénti befogadhatóság megtalálható szakképző intézményünk SZAKMAI PROGRAMJA  1. sz. mellékletében.

 

Kedves nyílt nap iránt érdeklődők!

 

Pályaválasztási nyílt napok időpontjai:

2022. november 16. szerda 14:00 – 16:00 Helyszín: Iskolánk díszterme

2022. december 2. péntek 16:00 – 18:00 Helyszín: Iskolánk díszterme

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyílt napjainkon való

részvétel létszámkorláthoz kötött!

 

Jelentkezés a nyílt napjainkra honlapunkon (www.bottyan.eu) történő előzetes regisztráció alapján:

 

A regisztrációs felületet

a november 16-ai nyílt napra 2022. november 9-én,

a december 2-ai nyílt napra 2022. november 25-én,

tesszük közzé honlapunkon.

 

A nyílt napokon való részvétel az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett történik.

 

 

Elérhetőségeink:

2500 Esztergom, Főapát utca 1.

Telefon: 70/684-8555

E-mail: [email protected]

Honlap: www.bottyan.eu

 

Felvételi jegyzék a 2023-2024. tanév technikumi beiskolázásához