Felvétel a Technikumba

Home / Archive by category "Felvétel a Technikumba"
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2022-2023. TANÉVRE

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2022-2023. TANÉVRE

.

.

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Közzé tesszük iskolánk 2022-2023. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatóját. Kérjük a 9. évfolyamba jelentkezőket, hogy figyelmesen olvassák el az alábbiakat.

 

 

Iskolánk Esztergom legrégebbi hagyományokkal rendelkező középiskolája. Jogutódja az 1683-ban alapított Szent István Gimnáziumnak és a hajdani, híres műszaki szakközépiskolának, a „Bottyánnak”, a város nagy presztízsű műszaki középiskolájának. Stratégiai célkitűzése, hogy Komárom-Esztergom megyében egyedülálló, máshol el nem érhető területeken és feltételekkel juttassa hozzá diákjait a piacképes szakmai vagy a továbbtanuláshoz szükséges tudáshoz. Olyan műszaki,  természettudományos és szociális szakokat indítunk, amelyekkel a tanulmányok után könnyebb elhelyezkedni.

 1. Kinek ajánljuk iskolánkat?

Iskolánkat elsősorban azoknak ajánljuk, akik nem csupán egy középiskolai érettségit, hanem olyan szakismereteket is szeretnének megszerezni, amivel a felnőttkor elején is sikerrel helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon – élő, magas szintű nyelvtudással és olyan szakterületeken, melyek hosszú távon is biztos munkát és biztos megélhetést adó fizetést, vagy a továbbtanuláshoz jó alapot kínálnak.

A 2019. évi LXXX. sz. törvény 59. § (1) bekezdés értelmében a szakképzésbe belépő tanulók

2020. szeptember 1-jétől minden hónapban szakképzési ösztöndíjra jogosultak[1].

[1] A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 59. § értelmében [A tanuló juttatásai és az őt megillető további kedvezmények] (1) A tanuló a Kormány rendeletében meghatározottak szerint ahhoz a szakképző intézményben szervezett szakmai oktatáshoz kapcsolódóan, amelyben ingyenesen vesz részt
a) az első szakma megszerzésével összefüggésben
aa) – a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével – ösztöndíjra és
ab) egyszeri pályakezdési juttatásra,
b) rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra jogosult


 1. Technikum extrákkal!

Magas szintű nyelvi képzés

Iskolánk a szakképzésben is biztosítja az emelt szintű nyelvi előkészítő képzést. A 9. évfolyamon 2 nyelvi előkészítő osztályt indítunk. A nyelvi előkészítő osztályokban diákjaink emelt óraszámban (heti 18 foglalkozás), osztályonként kezdő és haladó csoportokban sajátíthatják el az angol nyelvet. A képzés célja, hogy a diákok akár már az érettségi előtt megszerezzék első nyelvvizsgájukat. A nyelvi előkészítő évfolyamot az informatika, a vegyész és az oktatás ágazatra jelentkezők választhatják.

Különleges szakmai területek – biztos jövőkép

A technikumba jelentkezők az INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ágazat mellett további öt ágazat közül választhatnak: VEGYIPAR, ELEKTRONIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA, SZÉPÉSZET, SZOCIÁLIS és az újításként megjelent OKTATÁS.

Az elektronikai, a szépészeti, szociális és az egyik informatikai képzés 5 évfolyamos lesz. Diákjaink minden ágazaton angol nyelvet tanulnak.

Mind az elektronikai, mind a vegyészeti oktatás erős hagyományokra épül. Iskolánk több évre visszatekintő szakmai kapcsolatot ápol többek között olyan nagyvállalatokkal, mint a Richter Gedeon Nyrt., a Zoltek Zrt. és a TE Connectivity.

 • A felvételi eljárás

Iskolánk a nyelvi előkészítővel indított szakokon központi írásbeli felvételi vizsgát tart. A nyelvi előkészítőre jelentkezők felvételéről az általános iskolában elért 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmények (osztályzatok) és az írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján döntünk. A döntés során súlyozottan vesszük figyelembe az egyes ágazatokban különös jelentőséggel bíró tantárgyakat:

Informatika és távközlés ágazat nyelvi előkészítővel (1+5 év):
Szoftverfejlesztő és – tesztelő

Informatika és távközlés ágazat (5 év):
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Vegyipar ágazat nyelvi előkészítővel (1+5 év):
Vegyész technikus

Elektronika és elektrotechnika ágazat nyelvi előkészítő nélkül (5 év):
Elektronikai technikus

Szépészet ágazat nyelvi előkészítő nélkül (5 év):
Kozmetikus technikus

Szociális ágazat nyelvi előkészítő nélkül (5 év):
Kisgyermekgondozó, – nevelő

ÚJ! Oktatás ágazat nyelvi előkészítővel (1+5 év):
Oktatási szakasszisztens

Fontos! Javasoljuk, hogy a biztos beiskolázás érdekében a jelentkezési lapon iskolánk több tanulmányi területét is jelölje meg! A tavaly tavaszi felvételi eljárásban a meghirdetett 108 helyre 417-en adták be jelentkezésüket!

Diákjainknak szükség esetén kollégiumi férőhelyet a Kőrösy László Kollégium biztosít.

Az SNI és BTMN-es tanulókra vonatkozó speciális szabályok

Felhívjuk a sajátos nevelési igényű, fogyatékossággal élő érdeklődők – jelentkezni szándékozók és törvényes képviselőik figyelmét, hogy kétféle alkalmassági vizsgálat alapján van lehetősége mérlegelni az intézmény igazgatójának a felvételről az alábbiak szerint:

 • foglakozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat, melyet az I. fokú eljárás során kizárólag az intézményünk iskolaorvosának a hatásköre elvégezni. Az egyéb, nem szakorvosi javaslat, vélemény nem mérvadó.
 • pályaalkalmassági vizsgálat: a szakképzésre vonatkozó képzési kimeneti követelmények alapján meghatározott belépési feltételek alapján kell figyelembe venni.

A szakképző intézményünkbe jelentkezni szándékozó, sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő, fogyatékossággal érintett tanulókat, tájékoztató jelleggel az alábbiak szerint tudjuk fogadni:

A többi gyermekkel, tanulóval együtt, integráltan oktatható mozgásszervi fogyatékos, hallásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral élő, egyéb pszichés fejlődési zavarral rendelkező, különleges bánásmódot igénylő tanulók fogadása ágazatonként eltérő, a tanulmányi területek jellemzőinél feltüntetésre kerültek[2].

[2] Az ágazatonkénti befogadhatóság megtalálható szakképző intézményünk SZAKMAI PROGRAMJA  1. sz. mellékletében.

A felvétellel kapcsolatos döntés előtt minden esetben szükség van a különleges bánásmódot igénylő tanulóknál egy személyes, helyzetfelmérő beszélgetésre. Szükség van a mentesítések, megsegítések, integrációs feladatok előírását tartalmazó szakvélemények megismerésére. Minden esetben egyedi helyzetfelmérés alapján van lehetőségünk közreműködni az ágazat és a szakma kiválasztásánál, pályaválasztásnál az érintett tanuló legjobb érdekében. A telefonos érdeklődések esetén nem tudunk tájékoztatást adni az érintett helyzet ismerete nélkül, ilyen esetben időpontot tudunk egyeztetni egy személyes találkozásra.

A szakértői bizottság által készült szakvéleménnyel rendelkező jelentkezőknek javasoljuk, hogy a felvételi eljárás előtt keressék fel az illetékes szakértői bizottságot:

 • szükség esetén a 2022-2023. tanévre vonatkozóan frissítsék a szakvéleményt;
 • kezdeményezzenek pályaalkalmassági vizsgálatot, tanácsadást vegyenek igénybe.

A nyelvi előkészítő évfolyamra benyújtott jelentkezést intézményünk elutasíthatja, amennyiben a jelentkező nyelvi, idegen nyelvi tantárgy vagy tantárgyrész értékelése és minősítése alól a szakértői vizsgálat eredménye és javaslata alapján mentesítéssel rendelkezik. A döntés során az iskola támaszkodik az illetékes szakértői bizottság hatályos véleményére, előírásaira az érintett gyermek személyes véleményének meghallgatása mellett.

4. Tanulmányi területek

Tanulmányi terület kódszáma: 0221

Technikum – Informatika és távközlés ágazat

 • Angol nyelvi előkészítő évfolyam + 5 évfolyam.
 • Emelt óraszám angol nyelv tantárgyból.
 • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
 • A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
 • Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján.
 • A megszerezhető szakma: Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Megjegyzés: CISCO (R&S, ITE Essentials) oktatás.

Felvehető létszám: 30 fő

Tanulmányi terület kódszáma: 0222

Technikum – Informatika és távközlés ágazat

 • 5 évfolyam.
 • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
 • A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
 • Felvétel a tanulmányi eredmények, alapján.
 • A megszerezhető szakma: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Megjegyzés: CISCO (R&S, ITE Essentials) oktatás.

Felvehető létszám: 16 fő

Tanulmányi terület kódszáma: 0223

Technikum – Vegyipar ágazat

 • Angol nyelvi előkészítő évfolyam + 5 évfolyam.
 • Emelt óraszám angol nyelv tantárgyból.
 • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
 • A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos tanulók is jelentkezhetnek.
 • Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján.
 • Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
 • A megszerezhető szakma: Vegyész technikus

Felvehető létszám: 16 fő

Tanulmányi terület kódszáma: 0224

Technikum – Elektronika és elektrotechnika ágazat

 • 5 évfolyam.
 • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
 • A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
 • Felvétel a tanulmányi eredmények, alapján.
 • Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
 • A megszerezhető szakma: Elektronikai technikus

Felvehető létszám: 16 fő

Tanulmányi terület kódszáma: 0225

Technikum – Szépészet ágazat

 • 5 évfolyam.
 • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
 • A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos tanulók is jelentkezhetnek.
 • Felvétel a tanulmányi eredmények, alapján.
 • Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
 • A megszerezhető szakma: Kozmetikus technikus

Felvehető létszám: 14 fő

Tanulmányi terület kódszáma: 0226

Technikum – Szociális ágazat

 • 5 évfolyam.
 • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
 • Felvétel a tanulmányi eredmények, alapján.
 • Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
 • Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
 • A megszerezhető szakma: Kisgyermekgondozó, – nevelő

Felvehető létszám: 14 fő

Tanulmányi terület kódszáma: 0227

Technikum – Oktatás ágazat

 • Angol nyelvi előkészítő évfolyam + 5 évfolyam.
 • Emelt óraszám angol nyelv tantárgyból.
 • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
 • Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján.
 • Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
 • Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
 • A megszerezhető szakma: Oktatási szakasszisztens

Felvehető létszám: 14 fő

Kedves nyílt nap iránt érdeklődők!

Pályaválasztási nyílt napok időpontjai:

2021. november 16. kedd 14:00 – 16:00 Helyszín: Díszterem

2021. december 2. csütörtök 14:00 – 16:00 Helyszín: Díszterem

A nyílt napon szülő és tanuló számára is a belépésnél a fertőtlenítés és a maszk használata kötelező.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a járványhelyzetre való tekintettel nyílt napjainkon való részvétel létszámkorláthoz kötött!

A szülők csak védettségi igazolvánnyal léphetnek be az intézménybe.

Jelentkezés a nyílt napjainkra honlapunkon (www.bottyan.eu) történő előzetes regisztráció alapján:

A november 16-ai nyílt napra az alábbi intervallumban tudnak regisztrálni: 2021. november 9 – 14.

A december 2-ai nyílt napra az alábbi intervallumban tudnak regisztrálni: 2021. november 25 – 30.

Elérhetőségeink:

2500 Esztergom, Főapát utca 1.

Telefon: 06-33-500-955

E-mail: [email protected]

Honlap: www.bottyan.eu