Képzési Rendszerünk

Home / Archive by category "Képzési Rendszerünk"
Értesítés a diákok idegen nyelvi tudásáról

Értesítés a diákok idegen nyelvi tudásáról

Kedves Szülők!

A BOTTYÁN szakgimnázium egyedül álló módon nem csak osztályzatokon keresztül, hanem részletes (!), szöveges értesítőben is tájékoztatja a szülőket gyermekük idegen nyelvi előrehaladásáról, pillanatnyi nyelvi tudásszintjéről és a tanév végére kitűzött nyelvtanulási céljairól. A következő napokban Szülői értesítő formájában nyomtatott tájékoztatót küldünk Önöknek gyermekük félévi tudásszintjéről.

A következő héttől kérje el Ön is gyermekétől a személyre szabott tájékoztatónkat!

      Szakgimnáziumunk a 2018/2019-es tanévben, a Tatabányai Tankerületben egyedülállóként, kiemelkedő eredményeket tud felmutatni a nyelvi képzésben. Összehasonlítva az elmúlt évek eredményeivel idén 48 tanulónk rendelkezik sikeres B2-es ill. C1-es komplex nyelvvizsgával angol és német nyelvből.

Nyelvi munkaközösségünk szaktanárai felmérték nyelvi csoportjaik pillanatnyi nyelvi szintéjét és összevetették a Közös Európai Referenciakeret (KER) nyelvi szintjeivel. Ezeket a szinteket ábrázolja a fenti grafikon. Az iskolánkba érkező tanulók többsége már rendelkezik minimumszinttel (A1), ill. alapszinttel (A2), de vannak olyan tanulók is, akik teljesen az alapoktól kezdik (A0) a nyelvtanulást. Nyelvi előkészítős osztályainkban, heti 18 intenzív nyelvi órával egy tanév alatt akár a küszöbszintet is elérheti a tanuló (B1).

Mit mutat a szülői tájékoztató? Az elvárt szinten van-e a tanuló vagy sem?

Az értesítő jobb felső sarkában található a nyelvi csoport év végi elvárt szintje és a tanuló félévi nyelvi szintje.  Felmérésünk eredményei bíztató jövőképet mutatnak: a diákok többsége tartja az adott csoport elvárt szintjét, sőt vannak olyan csoportjaink, ahol az egyéni szint meghaladja az elvárt szintet, ami igen példás teljesítményre utal.

Fejlesztendő készségek és tanulási célok

Az értesítőn található azon készségek összessége, amelyeket a tanuló az adott szinten képes teljesíteni. A többi szintről részletesebb tájékoztatást a következő címen találhatnak: https://hu.wikipedia.org/wiki/Közös_Európai_Referenciakeret;  további információk: www.keronline.hu

Feltüntettük a fejlesztendő nyelvi készségeket is a szókincs, az olvasott és hallott szövegértés, a nyelvhasználat és íráskészség területein, valamint gyermeke nyelvtanulási céljait a tanév végéig, amit saját maga határozott meg. A nyelvvizsgázás mellett a leggyakoribb nyelvtanulási célok közt szerepel egy magasabb szint elérése, a szintfenntartás és az előrehozott középszintű, ill. emelt szintű nyelvi érettségi.

Előrehozott érettségi és nyelvvizsga, de mikor?

A B1-es küszöbszint az érettségi szintje, a B2-es pedig a középfokú nyelvvizsga szintjét jelöli. Ha a szaktanár úgy ítélte meg, hogy gyermeke B1-es szinten van és a félévi érdemjegye sem rosszabb jónál (4), akár előrehozott középszintű nyelvi érettségivel is próbálkozhat. Ha a tanuló nyelvi szintje a szaktanár véleménye szerint eléri a B1-B2-es középszintet és félévi osztályzata legalább jó (4), próbálkozhat a B2-es komplex nyelvvizsga letételével. Ezt megelőzően javasolt azonban egy próbanyelvvizsgán való részvétel.

Miért kell beszámolót adnunk gyermeke nyelvi tudásszintjéről?

Ma már tévhitnek számít az a tény, hogy kizárólag gimnáziumi végzettséggel lehet továbbjutni a felsőoktatásba. A szakgimnáziumban szerzett elméleti és gyakorlati ismeretek és a komplex szakmai érettségi vizsga feljogosítja a tanulót a felsőoktatásba való belépéshez, sőt egyértelmű előnyt jelent a szakmai tárgyak ismerete. Iskolánk elsődleges célja, hogy minél több tanulót juttasson a felsőoktatásba. Ehhez viszont 2020-tól legalább egy B2-es nyelvvizsgával kell a jelentkezőnek rendelkezniük. Hisszük azt, hogy a már megszerzett nyelvvizsga ösztönzően hat a tanulók tovább tanulási szándékaira és a jövőben minél több tanulónk fog rendelkezni egyetemi végzettséggel.

 

Mészáros Ivett

az idegen nyelvi szakmai közösség vezetője