SZC logo

Esztergomi Szakképzési Centrum

OM kód: 910005/022 | 2500 Esztergom, Főapát u. 1.

Intézmény logo

Esztergomi SZC Bottyán János Technikum

HírekKözérdekű adatokIntranetKRÉTA

Hírek

2023. okt. 18.


SzE

  FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

  Megjelent a 2024-25-ös tanév felvételi tájékoztatója. Az iskolánkba jelentkezők az INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ágazat mellett a VEGYIPAR, az ELEKTRONIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA, valamint az OKTATÁS ágazati oktatás közül választhatnak.

  FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

  2024-2025. TANÉVI

          FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

  ESZC BOTTYÁN JÁNOS TECHNIKUM - ESZTERGOM
  OM: 910005/022

  2500 Esztergom, Főapát utca 1.

   

  Iskolánk Esztergom legrégebbi hagyományokkal rendelkező középiskolája. Jogutódja az 1683-ban alapított Szent István Gimnáziumnak és a hajdani, híres műszaki szakközépiskolának, a „Bottyánnak”, a város nagy presztízsű műszaki középiskolájának. Stratégiai célkitűzése, hogy Komárom-Esztergom megyében egyedülálló, máshol el nem érhető területeken és feltételekkel juttassa hozzá diákjait a piacképes szakmai, vagy a továbbtanuláshoz szükséges tudáshoz. Olyan műszaki, természettudományos szakokat indítunk, amelyekkel a tanulmányok után könnyebb elhelyezkedni. Figyelmükbe ajánljuk az oktatás ágazatban megszerezhető oktatási szakasszisztens szakmát is.

   

  1. Kinek ajánljuk iskolánkat?

  Iskolánkat elsősorban azoknak ajánljuk, akik nem csupán egy középiskolai érettségit, hanem olyan szakismereteket is szeretnének megszerezni, amivel a felnőttkor elején is sikerrel helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon – élő, magas szintű nyelvtudással és olyan szakterületeken, melyek hosszú távon is biztos munkát és biztos megélhetést adó fizetést, vagy a továbbtanuláshoz jó alapot kínálnak.

   

  A 2019. évi LXXX. sz. törvény 59. § (1) bekezdés értelmében a szakképzésbe belépő tanulók
  2020. szeptember 1-jétől minden hónapban szakképzési ösztöndíjra jogosultak[1].

   

   

  2. Technikum extrákkal!

   Magas szintű nyelvi képzés

   Iskolánk a szakképzésben is biztosítja az emelt szintű nyelvi előkészítő képzést. A 9. évfolyamon 1 nyelvi előkészítő osztályt indítunk. A nyelvi előkészítő osztályokban diákjaink emelt óraszámban (heti 18 foglalkozás), osztályonként kezdő és haladó csoportokban sajátíthatják el az angol nyelvet. A képzés célja, hogy a diákok már az érettségi előtt megszerezzék első nyelvvizsgájukat. A nyelvi előkészítő évfolyamot az informatika és az oktatás ágazatra jelentkezők választhatják.

  Különleges szakmai területek – biztos jövőkép

  A technikumba jelentkezők az INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ágazat mellett további három ágazat közül válaszhatnak: VEGYIPAR, ELEKTRONIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA és OKTATÁS.

  Mind az elektronikai, mind a vegyipari oktatás erős hagyományokra épül. Iskolánk több évre visszatekintő szakmai kapcsolatot ápol többek között olyan nagyvállalatokkal, mint a Richter Gedeon Nyrt., a Zoltek Zrt., TE Connectivity. Az elmúlt tanévtől már a Magyar Suzuki Zrt.-t is a duális partnereink között tudhatjuk.

   

  3. A felvételi eljárás - Tanulmányi területek

  Iskolánk a Szoftverfejlesztő és tesztelő, Oktatási szakasszisztens, Vegyész technikus, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus szakokon központi írásbeli felvételi vizsgát tart. A tanulók felvételéről az általános iskolában elért 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmények (osztályzatok) és az írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján döntünk. Szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk. A döntés során súlyozottan vesszük figyelembe az egyes ágazatokban különös jelentőséggel bíró tantárgyakat.

  Az Automatikai technikus és Műanyagfeldolgozó technikus szakokon nem tartunk központi felvételi vizsgát. A tanulók felvételéről az általános iskolában elért 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmények (osztályzatok) eredménye alapján döntünk. A döntés során súlyozottan vesszük figyelembe az egyes ágazatokban különös jelentőséggel bíró tantárgyakat.

  Fontos! Javasoljuk, hogy a biztos beiskolázás érdekében a jelentkezési lapon iskolánk több tanulmányi területét is jelölje meg! Az előző tanév felvételi eljárásában a meghirdetett 126 helyre közel 400 jelentkezési lap érkezett iskolánkba!

  Amennyiben az általános iskola helyi tantervében az általunk meghatározott természettudományos tantárgy (pl. kémia, fizika) helyett más természettudományos tantárgyat oktatnak, akkor annak a tantárgynak az osztályzata kerül beszámításra.

  Az elmúlt évek központi írásbeli feladatsorait, javítási-értékelési útmutatóit az alábbi linken találják:
  https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok

  A külföldi általános iskolák tanulói esetében a jelentkezés menetéről az Oktatási Hivatal oldalán tájékozódhatnak:

  https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_kulfoldi

   

  Diákjainknak szükség esetén kollégiumi férőhelyet a Kőrösy László Kollégium biztosít.

  Az SNI és BTMN-es tanulókra vonatkozó speciális szabályok

  Felhívjuk a sajátos nevelési igényű, fogyatékossággal élő érdeklődők, jelentkezni szándékozók és törvényes képviselőik figyelmét, hogy az intézmény igazgatójának kétféle alkalmassági vizsgálat alapján van lehetősége mérlegelni a felvételt:

  • Foglakozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat, melyet az I. fokú eljárás során kizárólag az intézményünk iskolaorvosának a hatásköre elvégezni. Az egyéb, nem szakorvosi javaslat, vélemény nem mérvadó.
  • Pályaalkalmassági vizsgálat: a szakképzésre vonatkozó képzési kimeneti követelmények alapján meghatározott belépési feltételek alapján kell figyelembe venni.

  A többi gyermekkel, tanulóval együtt, integráltan oktatható mozgásszervi fogyatékos, hallásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral élő, egyéb pszichés fejlődési zavarral rendelkező, különleges bánásmódot igénylő tanulók fogadása ágazatonként eltérő lehet. A tanulmányi területek jellemzőinél ezek feltüntetésre kerültek[2].

  A felvétellel kapcsolatos döntés előtt minden esetben szükséges:

  • a sajátos nevelési igényű gyermekeknél egy személyes, helyzetfelmérő beszélgetésre;
  • a különleges bánásmódot igénylő tanulóknál szükséges a mentesítések, kedvezmények, integrációs feladatok előírását tartalmazó szakvélemények megismerése, beküldése.

  Minden esetben egyedi helyzetfelmérés alapján van lehetőségünk közreműködni az ágazat és a szakma kiválasztásánál, a pályaválasztásnál az érintett tanuló legjobb érdekében. Telefonos érdeklődés esetén nem tudunk tájékoztatást adni az érintett helyzet részletes ismerete nélkül, ilyen esetben időpontot tudunk egyeztetni egy személyes találkozásra.

  Amennyiben a beiratkozás után kapjuk meg a pedagógiai szakvéleményt, s később derül ki, hogy a gyermek sajátos nevelési igényű, a kötelezettségünknek megfelelően akkor is el kell végezni a pályaalkalmassági vizsgálatot. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a tanulót másik ágazati alapoktatásra fogjuk javasolni.

  Kérjük, hogy a jelentkezési lappal egy időben juttassák el a pedagógiai szakvéleményt titkárságunk e-mail címére: [email protected], ezáltal időben tudjunk segíteni abban, hogy a gyermek a megfelelő helyre kerüljön. Ez az eljárási rend mindannyiuk érdekét szolgálja, főként a gyermekét.

  A szakértői bizottság által készült szakvéleménnyel rendelkező jelentkezőknek javasoljuk, hogy a felvételi eljárás előtt keressék fel az illetékes szakértői bizottságot:

  • szükség esetén a 2024-2025. tanévre vonatkozóan frissítsék a szakvéleményt;
  • kezdeményezzenek pályaalkalmassági vizsgálatot, tanácsadást vegyenek igénybe:
   KEMPSZ – Tatabánya, pályaorientációs tanácsadó neve, elérhetőségei:
   Muraközy János 30/235-0347 [email protected]

  A nyelvi előkészítő évfolyamra benyújtott jelentkezést intézményünk elutasíthatja, amennyiben a jelentkező nyelvi, idegen nyelvi tantárgy vagy tantárgyrész értékelése és minősítése alól a szakértői vizsgálat eredménye és javaslata alapján mentesítéssel rendelkezik. A döntés során az iskola támaszkodik az illetékes szakértői bizottság hatályos véleményére, előírásaira az érintett gyermek személyes véleményének meghallgatása mellett.

  A tantárgyi felmentéssel rendelkező jelentkezők esetében az adott tantárgy osztályzatát más tantárggyal nem tudjuk helyettesíteni a pontszámítás megállapításában és a rangsorolásban.

   

  Tanulmányi terület kódszáma: 0221

   

  Technikum – Informatika és távközlés ágazat

  • Angol nyelvi előkészítő évfolyam + 5 évfolyam.
  • Emelt óraszám angol nyelv tantárgyból.
  • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
  • A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
  • Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján.
  • A megszerezhető szakma: Szoftverfejlesztő és –tesztelő

  Megjegyzés A 10. évfolyam végén, az ágazati alapvizsgán legjobb eredményt elérő tanulók lehetőséget kapnak az Okleveles Szoftverfejlesztő és – tesztelő szakma megszerzésére a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karral közösen kidolgozott képzési program alapján.

  Felvehető létszám: 16 fő

  A FELVÉTELI ELJÁRÁS
  Informatika és távközlés ágazat nyelvi előkészítővel (1+5 év):
  Szoftverfejlesztő és – tesztelő

   

  Tanulmányi terület kódszáma: 0222

   

  Technikum – Oktatás ágazat

  • Angol nyelvi előkészítő évfolyam + 5 évfolyam.
  • Emelt óraszám angol nyelv tantárgyból.
  • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
  • Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján.
  • Pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges (2024. április).
  • A beiratkozás feltétele az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés (2024. májusában iskolaorvosunk végzi).
  • A felvételi rangsor a pályaalkalmassági vizsgálaton elért eredmény függvényében változhat.
  • A megszerezhető szakma: Oktatási szakasszisztens

  Felvehető létszám: 16 fő

  A FELVÉTELI ELJÁRÁS
  Oktatás ágazat nyelvi előkészítővel (1+5 év):
  Oktatási szakasszisztens

   

   

   

  Tanulmányi terület kódszáma: 0223

   

  Technikum – Vegyipar ágazat

  • 5 évfolyam.
  • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
  • A tanulmányi területre hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos tanulók is jelentkezhetnek.
  • Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján.
  • A beiratkozás feltétele az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés (2024. májusában iskolaorvosunk végzi).
  • A megszerezhető szakma: Vegyész technikus
  • Duális partnerünk:    

   

  Felvehető létszám: 16 fő

  A FELVÉTELI ELJÁRÁS
  Vegyipar ágazat nyelvi előkészítő nélkül (5 év):
  Vegyész technikus

   

   

   

  Tanulmányi terület kódszáma: 0224

   

  Technikum – Elektronika és elektrotechnika ágazat

  • 5 évfolyam.
  • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
  • A tanulmányi területre hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral rendelkező, különleges bánásmódot igénylő tanulók is jelentkezhetnek.
  • Felvétel a tanulmányi eredmények alapján.
  • A beiratkozás feltétele az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés (2024. májusában iskolaorvosunk végzi).
  • A megszerezhető szakma: Automatikai technikus
  • Duális partnereink:         

  Felvehető létszám: 16 fő

   A FELVÉTELI ELJÁRÁS
  Elektronika és elektrotechnika ágazat nyelvi előkészítő nélkül (5 év):
  Automatikai technikus

   

   

   Tanulmányi terület kódszáma: 0225

  Technikum – Vegyipar ágazat

  • 5 évfolyam.
  • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
  • A tanulmányi területre hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos tanulók is jelentkezhetnek.
  • Felvétel a tanulmányi eredmények alapján.
  • A beiratkozás feltétele az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés (2024. májusában iskolaorvosunk végzi).
  • A megszerezhető szakma: Műanyag-feldolgozó technikus
  • Duális partnerünk:     

  Felvehető létszám: 12 fő

  A FELVÉTELI ELJÁRÁS
  Vegyipar ágazat nyelvi előkészítő nélkül (5 év):
  Műanyag-feldolgozó technikus

   

   

  Tanulmányi terület kódszáma: 0226

   

  Technikum – Informatika és távközlés ágazat

  • 5 évfolyam.
  • A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol.
  • A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek.
  • Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján.
  • A megszerezhető szakma: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

   

  Megjegyzés: CISCO (R&S, ITE Essentials) oktatás.

  Felvehető létszám: 16 fő

  A FELVÉTELI ELJÁRÁS
  Informatika és távközlés ágazat nyelvi előkészítő nélkül (5 év):
  Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

   

   

  Kedves Érdeklődők!

  Felhívjuk figyelmüket az alábbi rendezvényeinkre, ahol lehetőségük van a velünk történő személyes találkozásra:

   

  Nyílt nap:                    2023. november 14. kedd 15:00 órától              
                                      ESZC Bottyán János Technikum Díszterme
                                          Esztergom, Főapát utca 1.

   Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyílt napunkon való részvétel létszámkorláthoz kötött!

  Jelentkezés a nyílt napunkra 2023. november 7-től
  honlapunkon (www.bottyan.eu) történő előzetes regisztráció alapján.

  Esztergomi Pályaválasztási Kiállítás:


  november 23. csütörtök 09:00 – 20:00 Helyszín: Suzuki Aréna
  Esztergom, Helischer József utca 5.

  Nyílt rendezvény, regisztráció nem szükséges!

   

  Elérhetőségeink:

  2500 Esztergom, Főapát utca 1.

  Telefon: 70/684-8555

  E-mail: [email protected]

   

  Fontos határidők:

   

  • 2023. 10. 20. - A középiskolák nyilvánosságra hozzák a felvételi tájékoztatót.
  • 2023.11. 30. - Központi írásbeli vizsgára való egyéni jelentkezés határideje a vizsgaszervező intézményben.
  • 2024. 01. 20. - Központi írásbeli vizsga napja.
  • 2024. 02. 21. - Az általános iskolák továbbítják a középiskolákba a jelentkezési lapokat és a pedagógia szakvéleményt, amennyiben a tanuló rendelkezik ilyen dokumentummal.
  • 2024. 03. 22. - A középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák a jelentkezők felvételi jegyzékét, mely nem a végleges felvételi eredményt tükrözi.
  • 2024. 04. 08 - 10. – Módosító időszak, a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatásának lehetősége.
  • 2024. 04. 26. - Az Oktatási Hivatal megküldi a középfokú iskoláknak a hivatalos végeredményt (egyeztetett felvételi jegyzék érkezik), mely
   3 munkanapon belül megjelenik az iskola honlapján.
  • 2024. 05. 02.- Az egyeztetett felvételi jegyzék alapján a középiskolák megküldik a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
  • 05. 06. - 08. 31.- Amennyiben a tanuló nem nyert felvételt, a rendkívüli felvételi eljárás során egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való egyeztetéssel kérheti felvételét, bármely olyan középfokú iskolába, amelyben maradt üres férőhely.

   

  [1] A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 59. § értelmében [A tanuló juttatásai és az őt megillető további kedvezmények] (1) A tanuló a Kormány rendeletében meghatározottak szerint ahhoz a szakképző intézményben szervezett szakmai oktatáshoz kapcsolódóan, amelyben ingyenesen vesz részt

  1. a) az első szakma megszerzésével összefüggésben
  2. aa) – a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével – ösztöndíjra és
  3. ab) egyszeri pályakezdési juttatásra,
  4. b) rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra jogosult.

  [2] Az ágazatonkénti befogadhatóság megtalálható szakképző intézményünk SZAKMAI PROGRAMJA 1. sz. mellékletében és iskolánk weboldalán a felvételi tájékoztatóban.

   

  Hivatalos felvételi tájékoztató

  KAPCSOLÓDÓ HÍREK


  Városi Strandröplabda Bajnokság

  Városi Strandröplabda Bajnokság

  2024.05.23-án került sor a Városi Diák Strandröplabda Bajnokság megrendezésére.

  2024. máj. 24.


  Holdampfné Monostori Mariann

  Diákjaink a 28. Országos Csecsemő- és Kisdedgondozási Versenyen

  Diákjaink a 28. Országos Csecsemő- és Kisdedgondozási Versenyen

  2024.05.22-én iskolánk 5 csapattal indult a 28. Országos Csecsemő és Kisdedgondozási Verseny Komárom-Esztergom vármegyei fordulóján, melyet a Magyar Vöröskereszt szervezett.

  2024. máj. 23.


  Bohár Ildikó

  Vizsgadrukk nélküli vizsga-előadás

  Vizsgadrukk nélküli vizsga-előadás

  Május 22-én iskolánk dísztermében a 11. és 12. évfolyamos diákjaink egy szenzációs előadáson vettek részt.

  2024. máj. 23.


  -


  Partnereink

  SZC logo

  Esztergomi Szakképzési Centrum


  Esztergomi SZC Bottyán János Technikum

  2500 Esztergom, Főapát u. 1.

  Telefon: +36-70/684-8560

  E-mail: [email protected]

  OM azonosító: 910005/022

  Felnőttképzési nyilvántartás száma: #########################


  2024Esztergomi SZC Bottyán János Technikum