Kezdődik a digitális oktatás!

Home / Híreink / Információk / Kezdődik a digitális oktatás!
Kezdődik a digitális oktatás!

Figyelem! Indul a digitális oktatás!

Kedves Szülők, Diákok!

Elkészült a Bottyán új Eljárásrendje, amelyben rögzítettük a tantermen kívüli, digitális munkarend szabályait.

Elérhető itt: A DIGITÁLIS MUNKAREND ELJÁRÁSRENDJE – BOTTYÁN – 2020.03.18.-signed

A legfontosabb gyakorlati tudnivalókat kérdés-felelet formájában itt lehet elolvasni:

 

 1. Mikortól indul a tantermen kívüli digitális munkarend (továbbiakban: digitális oktatás)?

Holnap, 2020.03.19-én 08:00 órától.

Ekkorra várhatóan már megérkeznek a tanulókhoz az első nap feladatai.

 

 1. Mit kell megtenni, mivel kell rendelkeznie a tanulónak eddig az időpontig?
 • Rendelkezni kell …@bottyan.eu-s e-mail címmel. (Ebben az osztályfőnökök segítenek.)
 • Be kell jelentkezni a Google Classroom azon kurzusaiba, amelyeket a tanárok már létrehoztak. Ma legalább a csütörtöki, pénteki tantárgyakhoz. (Ehhez a szaktanárok adnak információkat.)
 • Rendelkezni kell stabil internet eléréssel és a digitális tananyag fogadására és küldésére alkalmas eszközzel (számítógép, tablet, okos telefon).

 

 1. Kinek kell jelezni, ha valamelyik hiányzik a fentiek közül?

Az osztályfőnöknek.

Végső esetben a tanuló az iskolában – a jogszabályi előírásokat betartva – fog a digitális oktatásban részt venni.

 

 1. Köteles-e részt venni minden tanuló a digitális oktatásban?

Igen. Nincs felmentés, nincs kivétel – csak orvosi igazolás esetén.

 

 1. Minden nap lesz digitális oktatás?

Igen. Minden nap kapnak a tanulók feladatot, az órarend szerinti tantárgyak (órák) anyagából.

 

 1. Változik-e az órarend a digitális oktatás idejére?

Nem!

Az órarend szerint kapják meg a tanulók a feladatokat.

A változás annyi, hogy a feladtok elvégzésekor nem kell majd a csengetési rendhez igazodni.

Ez alól csak az jelent majd kivételt, ha a tanár „élőben” közvetíti az óráját (pl. videófolyam, konferenciabeszélgetés). Ilyenkor a csengetési rend szerinti idősávban zajlik az adott óra.

 

 1. Megtartják-e a gyakorlati tantárgyak oktatását?

Igen! Ez a fő szabály. (Pl. virtualizált formában, digitalizált oktatással)

Tehát a gyakorlati tantárgyak kurzusaiba is be kell jelentkezni.

Az ettől eltérő esetekről az érintetteket külön értesíti az iskola.

 

 1. Lesznek-e osztályfőnöki és testnevelés órák?

Igen!

Ezeknek a tantárgyaknak a kurzusaiba is be kell jelentkezni.

 

 1. Kapnak-e a tanulók édemjegyet a digitális oktatás alatt?

Igen.

A tanár osztályzattal értékelheti…

 • a tanuló órai munkáját, a foglalkozáson nyújtott teljesítményét,
 • az elsajátított tananyagot a következő foglalkozás során.

A számonkérés történhet:

 • egy foglalkozás tananyagából,
 • egy meghatározott témakör, tehát több foglalkozás tananyagából (témazáró számonkérés, témazáró dolgozat),

A számonkéréseket előzetesen be kell jelenteni az E-Kréta felületén (ha működik) és az oktatás során alkalmazott platformokon a megelőző foglalkozás során.

A témazáró számonkérést, dolgozatot legalább 3 munkanappal megelőzően kell bejelenteni.

Az értékelhető feladatok alkalmazható formái:

 • fel- és letölthető dokumentumok, fotók, screenshotok, videók, prezentációk,
 • on-line tesztek,
 • projektmunka (egyénre szabott, fázisokban megvalósítható, fázisonként is ellenőrizhető, értékelhető munkafolyamat és/vagy produktum).

 

 1. Milyen gyakran kapnak a tanulók jegyeket?

A fő szabály: egy tárgyból két hetente kell legalább 1 jegyet kapni.

Kivétel: az olyan tantárgyaknál, ahol egy héten csak egy óra van, havonta egy jegyre lehet számítani.

 

 1. Mikor érkeznek meg a feladatok a tanároktól?

Minden nap reggel 08:00-ig, de legkésőbb az tanóra órarendi kezdetéig.

 

 1. Meddig kell a feladatokat megoldani?

A feladatok elvégzésére a tanárok határidőt szabnak! Ezt időzárral fogják szabályozni.

Az időzár alap esetben az órát megelőző nap 16:00 órára lesz beállítva. (A tanár ettől eltérő határidőt is rögzíthet.)

A feladatokat határidőre kell elvégezni. Ha a tanár másképp nem rendelkezik, a tanuló saját maga dönt arról, hogy határidőig mikor végzi el a feladatokat.

 

 1. Mi történik, ha valaki nem készíti el időre a feladatot?

A munkája elégtelen értékelést kaphat.

Ez alól mentesülhet az, aki a szaktanárnak előzetesen jelzi az akadályoztatás tényét és okát (pl.: betegség, technikai probléma).

 

 1. Minden órán ad feladatot a tanár?

Igen

 

 1. Minden feladatot „osztályoz” a tanár?

Nem. De legalább szúrópróba szerűen ellenőrzi a feladatok elvégzését, tartalmát, nyilván tartja, ki végezte el és ki nem végezte el a kiosztott feladatot.

 

 1. Hogyan számítanak be az év végi osztályzatba a digitális oktatás során szerzett jegyek, értékelések?

Az év végén az egész tanévi teljesítményét veszik figyelembe, tehát a rendes és a tantermen kívüli digitális munkarendben nyújtott teljesítményt összességében.

Amennyiben a digitális oktatás időszakában a tanuló részvétele, teljesítménye nem értékelhető, vagy az értékelése összességében elégtelen, a nevelőtestület az osztályozó értekezleten dönt arról, hogy a tanuló teljesítménye a tanév során értékelhető-e vagy az évfolyam követelményeiből osztályozó vizsgát tenni köteles.

Összegezve: előfordulhat, hogy ha valaki nem teljesít elégséges szinten a most következő időszakban, javítóvizsgára kényszerül.

 

 1. Mi lesz az érettségivel és a szakmai vizsgákkal?

Egyelőre nincs hír arról, hogy az eredeti vizsgarend változna.

 

 1. Mi lesz az előrehozott érettségihez szükséges osztályozó vizsgákkal?

Azt tervezzük, hogy megtartjuk ezeket is.

A helyzetre tekintettel kivételes vizsgaszabályzatot készített az iskola, amit a fenntartónak. jóváhagyásra megküldünk. Válasz esetén értesítjük a vizsgázókat.

 

 1. Az iskola hogyan tart nyitva a Főapát utcában?

Minden munkanap 08.00-tól 16:00 óráig ügyeletet tartunk.

A személyes ügyfélfogadás, ügyintézés azonban szünetel.

Idegenek az iskola területére nem is léphetnek.

Az ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseket, kéréseket a [email protected] címre kell küldeni.