Matematika – bármely szakos tanár

Home / Híreink / Információk / Matematika – bármely szakos tanár
Matematika – bármely szakos tanár

Tatabányai Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

TSZC Bottyán János Szakgimnáziuma

Matematika – bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Főapát utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika tantárgy oktatás és egyéb feladatok ellátása a pedagógiai program szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Egyetem, Matematika – bármely szakos tanár,
  •         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         Szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

  •         Precizitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolatai, 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés) és személyes adataink pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körösladányi Zita nyújt, a +36706848555 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Főapát utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 418/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Matematika – bármely szakos tanár.

és

  •         Elektronikus úton Körösladányi Zita iskolatitkár részére a [email protected] E-mail címen keresztül
  •         Személyesen: , Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Főapát utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         eu – 2019. július 2.