Érettségi vizsgákkal kapcsolatos információk

Home / Híreink / Információk / Érettségi vizsgákkal kapcsolatos információk
Érettségi vizsgákkal kapcsolatos információk

Tisztelt Érettségi Vizsgára Jelentkező!

Ezúton értesítem, hogy a 2021. május–júniusban megszervezésre kerülő érettségi vizsgaidőszakra vonatkozó, jelenleg érvényes, hivatalos tájékoztatás ezen a linken található:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgakkal_kapcsolatos_informaciok

A 2021. április 9-én megjelent kormányrendelet értelmében az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei – néhány kivételtől eltekintve – elmaradnak.

Kivételek, amikor szóbeli vizsgára kerül sor:

  • az adott tárgyból csak szóbeli vizsga van
  • szakértői bizottság szakvéleménye alapján hozott igazgatói határozattal (SNI és BTMN tanulók esetében)
  • a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot
  • testnevelés vizsgatárgyból szóbeli és gyakorlati vizsgát kell szervezni

Az érettségi vizsgák lebonyolítása során az iskola fokozott figyelmet fordít az egészségvédelmi intézkedésekre. Egyebek között az egyazon helyiségben írásbeliző vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.

A kijavított írásbeli dolgozatok megtekintését az iskola 2021. május 31-én és 2021. június 1-jén biztosítja. A vizsgázó az észrevételeit elektronikus úton is megküldheti legkésőbb 2021. június 2-án 16 óráig. Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő.

Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában kell megállapítani. Az új szabályok szerint letett sikeres érettségi vizsgát teljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.

Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, nem utaljuk javító vagy pótló vizsgára, hanem töröljük vizsgajelentkezését.

Mellékelem a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról szóló 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendeletet. elérhető itt: kormanyrendelet

Sikeres vizsgát kívánva:

Az iskola vezetése.