TÁJÉKOZTATÓ a nyári feladatokról és a 2017-2018. tanévre történő beiratkozásról

Home / Híreink / Információk / TÁJÉKOZTATÓ a nyári feladatokról és a 2017-2018. tanévre történő beiratkozásról
TÁJÉKOZTATÓ a nyári feladatokról és a 2017-2018. tanévre történő beiratkozásról

Kérjük Önöket, hogy az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassák végig és az abban foglaltak szerint járjanak el.

BEIRATKOZÁS – Figyelem! Változás a tanévkezdésben!

A tanév megkezdése előtt valamennyi tanulónak meg kell jelennie az iskolában beiratkozásra.

A beiratkozás és tankönyvosztás egy időben zajlik az alábbi időpontokban:

 • augusztus 28., hétfő 9.00-15.00
 • augusztus 29., kedd 9.00-15.00
 • augusztus 30., szerda 9.00.12.00

(A 9. évfolyamra a beiratkozás júniusban történik.)

A beiratkozáskor be kell hozni és át kell adni az alábbi dokumentumokat:

 • Bizonyítvány.
 • Összefüggő szakmai gyakorlat Munkanaplója.
 • Igazolás az összefüggő szakmai gyakorlat elvégzéséről. (Ezt a Munkanaplóval együtt a nyári ügyeleti napokon is le lehet adni az A9/2 teremben a Tanulói Ügyek Titkárságán Szabó Éva titkárnál.)
 • Adatlap a személyes adatok változásáról. (Jelen tájékoztatóhoz mellékelve.)
 • Igazolás a kölcsöntankönyvre vonatkozó jogosultságról (bankszámlakivonat, rendszeres gyermekvédelmi határozat stb.).
 • Alapítványi támogatásról szóló nyilatkozat zárt borítékban. (Jelen tájékoztatóhoz mellékelve.)
 • Közösségi szolgálati napló mindazoktól, akik nyáron közösségi szolgálatot teljesítettek.
 • Nyilatkozat a közösségi szolgálatról – csak a 13ny/C, 13ny/B, 12E osztályba beiratkozóktól. (Jelen tájékoztatóhoz mellékelve.)
 • Tanulmányi, tantárgyi felmentésekre vonatkozó kérelmek és igazolások (pl. Pedagógiai szakszolgálat szakvéleménye, szakorvosi igazolások stb.).
 • Sportegyesületi igazolás – csak azoktól, akik heti 2 testnevelés órát kívánnak kiváltani a vonatkozó jogszabály alapján.

NYÁRI ÜGYELET AZ ISKOLÁBAN

Az iskola Titkársága minden szerdán 9:00-tól 12:00-ig tart ügyeletet.

Bizonyítványt csak a tanulónak, gondviselőnek illetve írásban meghatalmazottnak adunk át. A bizonyítványok kiadása csak ügyeleti napokon és kizárólag 11:30 és 12:00 között történik.

JAVÍTÓVIZSGÁK

A javítóvizsgák időpontja: 2017. augusztus 23-24., szerda – csütörtök 9:00 órától.

Kérjük az érintetteket, hogy valamennyien jelenjenek meg augusztus 24-én 8:30 órakor a Kémia teremben a vizsgabeosztás ismertetésén.

A javítóvizsgára a megadott követelmények alapján kell felkészülni. A javítóvizsgák követelményei – tantárgyanként és osztályonként – itt található: Javítóvizsga_2016_17

TANÉVKEZDÉS

Az első tanítási nap: 2017. szeptember 1., péntek.

Érkezés: 07.45-ig.

Tanévnyitó ünnepély 8.00-tól. – Viselet: ünnepi öltözet!

Az első tanítási napon az 1-3. órát tartjuk meg.

NYÁRI GYAKORLAT

A nyári gyakorlat időtartama:

 • évfolyamon (érintett osztály: 11E; 12nyA; 12nyB) 105 óra
 • évfolyamon (érintett osztály: 12E; 13nyB; 13nyC) 140 óra
 • OKJ-s képzésben 1/13. évfolyamon (érintett osztály: 13V) 160 óra

A mulasztás és a foglalkozási napló:

 1. § (1) A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező.

(2) A tanuló köteles mulasztását igazolni a tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola házirendjében meghatározottak szerint. A tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzést folytató iskola is nyilvántartja, és azt a tanuló foglalkozási naplójába bejegyzi.

(4) Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamba nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát.

A tanuló az igazolatlan mulasztott órákat pótolni köteles! Amennyiben a pótlásról szóló igazolást/foglalkoztatási naplót nem mutatja be a következő tanév kezdetéig, az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamba nem léphet).

 1. § (1) A gyakorlati képzést folytató szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni.

(2) A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított időt és a tanuló értékelését (teljesítette/nem teljesítette).

FIGYELEM!

A nyári összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése és igazolása (kitöltött, aláírt dokumentumok benyújtása) feltétele a következő évfolyam megkezdésének.

A beiratkozás elmulasztása a tanulói jogviszony megszüntetését vonhatja maga után!

 

Kérjük, hogy a beiratkozók előzetesen egyeztessenek az osztályfőnökükkel.

Tartalmas pihenést kívánunk. Vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra!