Tankönyvosztás, javítóvizsga

Home / Híreink / Információk / Tankönyvosztás, javítóvizsga
Tankönyvosztás, javítóvizsga

.

Az alábbiakban közzé tesszük a tanítási év végén kiosztott tájékoztatónkat.

Kérjük Önöket, hogy az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassák végig és az abban foglaltak szerint járjanak el.

BEIRATKOZÁS – Figyelem! A tanulói jogviszonyát mindenkinek meg kell újítania a következő tanév kezdetén! A tanév megkezdése előtt így valamennyi tanulónak meg kell jelennie az iskolában beiratkozásra

.

.

.beiratkozás és tankönyvosztás az egyes osztályok számára az alábbi időpontokban történik:

 • augusztus 25., szerda          9.00-15.00     Osztályok: 9CE,9NyA; 9NyBV; 10A; 10BV;10EV
 • augusztus 26. csütörtök,     8.00-15.00      Osztályok: 9A; 9BV;9.D, 11A; 11.B;11EV
 • augusztus 27. péntek          8.00-12.00      Osztályok: 12A; 12B, 12EV

(A 9nyA; 9nyBV; 9CE;9D osztályokban a beiratkozás júniusban már lezajlott, most csak a tankönyveket kell átvenni.)

A beiratkozáskor be kell hozni és át kell adni az alábbi dokumentumokat:

 • Bizonyítvány.
 • Összefüggő szakmai gyakorlatMunkanaplója. (Csak a 10E, 11EV, 13V osztályosoknak.)
 • Igazolás az összefüggő szakmai gyakorlatelvégzéséről. (Ezt a Munkanaplóval együtt a nyári ügyeleti napokon is le lehet adni az A9/2 teremben a Tanulói Ügyek Titkárságán Drobnyák Kitti titkárnál.)
 • Igazolás a rendszeres gyermekvédelmi határozatról
 • Közösségi szolgálati napló mindazoktól, akik nyáron közösségi szolgálatot teljesítettek.

NYÁRI ÜGYELET AZ ISKOLÁBAN

Az iskola Titkársága minden szerdán 9:00-tól 13:00-ig tart ügyeletet.

Bizonyítványt csak a tanulónak, gondviselőnek illetve írásban meghatalmazottnak adunk át. A bizonyítványok kiadása csak ügyeleti napokon és kizárólag 11:00 és 12:00 között történik.

 

JAVÍTÓVIZSGÁK

A javítóvizsgák időpontja: 2021augusztus 24, kedd 8:30 Díszterem-ünnepi öltözet + Bizonyítvány

 

Kérjük az érintetteket, hogy valamennyien jelenjenek meg augusztus 24-én 8:30 órakor a Díszteremben a vizsgabeosztás ismertetésén, minden javítóvizsgára érkező diák hozza magával a piros Bizonyítványát!!

A javítóvizsgára a megadott követelmények alapján kell felkészülni. A követelmények részletesen itt is megtalálhatók: Javítóvizsga témakörök

 

 

TANÉVKEZDÉS

Az első tanítási nap: 2021. szeptember 1., szerda.

Érkezés: 07.45-ig.

Tanévnyitó ünnepély 8.05-től. – Viselet: ünnepi öltözet!

Az első tanítási napon az 1-4. órát tartjuk meg.

NYÁRI GYAKORLAT

A nyári gyakorlat időtartama:

 • évfolyamon (érintett osztály: 10E) 140 óra
 • évfolyamon (érintett osztály: 11EV) 140 óra
 • SZJ szerinti képzésben 1/13. évfolyamon (érintett osztály: 1/13V) 80 óra

A mulasztások és a foglalkozási napló:

 1. (1) A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező.

(2) A tanuló köteles mulasztását igazolni a tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola házirendjében meghatározottak szerint. A tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzést folytató iskola is nyilvántartja, és azt a tanuló foglalkozási naplójába bejegyzi.

(4) Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamba nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát.

A tanuló az igazolatlan mulasztott órákat pótolni köteles! Amennyiben a pótlásról szóló igazolást/foglalkoztatási naplót nem mutatja be a következő tanév kezdetéig, az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamba nem léphet).

 1. (1) A gyakorlati képzést folytató szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni.

(2) A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított időt és a tanuló értékelését (teljesítette/nem teljesítette).

 

FIGYELEM!

A nyári összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése és igazolása (kitöltött, aláírt dokumentumok benyújtása) feltétele a következő évfolyam megkezdésének.

A beiratkozás elmulasztása a tanulói jogviszony megszüntetését vonhatja maga után!

Kérjük, hogy a beiratkozók előzetesen egyeztessenek az osztályfőnökükkel.

Tartalmas pihenést kívánunk. Vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra!