TÁJÉKOZTATÓ a nyári feladatokról és a 2022-2023. tanévre történő beiratkozásról

Home / Híreink / Információk / TÁJÉKOZTATÓ a nyári feladatokról és a 2022-2023. tanévre történő beiratkozásról
TÁJÉKOZTATÓ a nyári feladatokról és a 2022-2023. tanévre történő beiratkozásról


Kérjük Önöket, hogy az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassák végig és az abban foglaltak szerint járjanak el.

 

BEIRATKOZÁS – Figyelem! A tanulói jogviszonyát mindenkinek meg kell újítania a következő tanév kezdetén! A tanév megkezdése előtt így valamennyi tanulónak meg kell jelennie az iskolában beiratkozásra

 

..beiratkozás és tankönyvosztás az egyes osztályok számára az alábbi időpontokban történik:

 • augusztus 25. csütörtök    9.00-15.00   Osztályok: 9nyA; 9nyB; 10. A; 10. BV; 10. CE; 10. D
 • augusztus 26. péntek  9.00-15.00   Osztályok: 9. A; 9. BV; 9. C, 9. D, 11. A; 11. BV, 11. EV
 • augusztus 29. hétfő  9.00-12.00   Osztályok: 12A; 12B, 12EV

(A 9nyA; 9nyB; 9. C; 9. D osztályokban a beiratkozás júniusban már lezajlott, most csak a tankönyveket kell átvenni.)

Az 1/13 és 5/13 évfolyamra jelentkező tanulóknak nem kell beiratkozni, őket szeptember 1-jén várjuk az iskolánkba.

 

A beiratkozáskor be kell hozni és át kell adni az alábbi dokumentumokat:

 • Bizonyítvány.
 • Összefüggő szakmai gyakorlat Munkanaplója. (Csak a 11.EV, 1/13Z osztályosoknak.)
 • Igazolás az összefüggő szakmai gyakorlatelvégzéséről.
 • Igazolás a rendszeres gyermekvédelmi határozatról.
 • Alapítványi támogatásról szóló nyilatkozat és felajánlások zárt borítékban. (Jelen tájékoztatóhoz mellékelve.)
 • Közösségi szolgálati napló mindazoktól, akik nyáron közösségi szolgálatot teljesítettek.
 • Nyilatkozat a közösségi szolgálatról– (Jelen tájékoztatóhoz mellékelve, csak a 12. évf-nak)
 • Kérelem és Sportegyesületi igazolás – csak azok a 12. évfolyamos tanulók, akik heti 2 testnevelés órát kívánnak kiváltani a vonatkozó jogszabály alapján.

Kérjük, hogy a beiratkozók előzetesen egyeztessenek az osztályfőnökükkel.

 

NYÁRI ÜGYELET AZ ISKOLÁBAN

Az iskola Titkársága minden szerdán 9:00-tól 13:00-ig tart ügyeletet.

Bizonyítványt csak a tanulónak, gondviselőnek illetve írásban meghatalmazottnak adunk át. A bizonyítványok kiadása csak ügyeleti napokon és kizárólag 11:00 és 12:00 között történik.

 

JAVÍTÓVIZSGÁK

A javítóvizsgák időpontja: 2022augusztus 24, szerda 9:00-tól

Kérjük az érintetteket, hogy valamennyien jelenjenek meg augusztus 24-én 8:30 órakor a Díszteremben a vizsgabeosztás ismertetésén. Ünnepi öltözet kötelező! Kérjük a javítóvizsgán megjelenő tanulókat, hogy mindenki hozza magával a piros bizonyítványát!

A javítóvizsgára a megadott követelmények alapján kell felkészülni. A követelményeket az érintett tanulók szaktanáraiktól megkapták.

Témakörök_javító vizsga_2021-2022 Összes

TANÉVKEZDÉS

Az első tanítási nap: 2022. szeptember 1.¸csütörtök.

Érkezés: 07.45-ig. Terembeosztás érkezéskor a bejáratnál lesz kifüggesztve.

Tanévnyitó ünnepély 8.05-től. – Ünnepi öltözet kötelező!

Az első tanítási napon az 1-4. órát tartjuk meg.

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI NYÁRI GYAKORLAT

A nyári gyakorlat időtartama:

 • 11. évfolyamon (érintett osztály: 11EV) 140 óra
 • SZJ szerinti képzésben 1/13. évfolyamon (érintett osztály: 1/13Z) 48 óra

A mulasztások és a foglalkozási napló:

 1. (1) A gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező.

(2) A tanuló köteles mulasztását igazolni a tanulói jogviszonya szerinti szakképző iskola házirendjében meghatározottak szerint. A tanuló részvételét és mulasztását a gyakorlati képzést folytató iskola is nyilvántartja, és azt a tanuló foglalkozási naplójába bejegyzi.

(4) Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamba nem léphet). Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát.

A tanuló az igazolatlan mulasztott órákat pótolni köteles! Amennyiben a pótlásról szóló igazolást/foglalkoztatási naplót nem mutatja be a következő tanév kezdetéig, az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamba nem léphet).

 1. (1) A gyakorlati képzést folytató szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni.

(2) A foglalkozási naplónak tartalmaznia kell a szakmai tevékenységeket tantárgyanként, az ezekre fordított időt és a tanuló értékelését (teljesítette/nem teljesítette).

 

FIGYELEM!

A nyári összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése és igazolása (kitöltött, aláírt dokumentumok benyújtása) feltétele a következő évfolyam megkezdésének.

A beiratkozás elmulasztása a tanulói jogviszony megszüntetését vonhatja maga után!

 

Tartalmas pihenést kívánunk. Vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra!