TÁJÉKOZTATÓ a nyári feladatokról és a 2023-2024. tanévre történő beiratkozásról

Home / Híreink / Információk / TÁJÉKOZTATÓ a nyári feladatokról és a 2023-2024. tanévre történő beiratkozásról
TÁJÉKOZTATÓ a nyári feladatokról és a 2023-2024. tanévre történő beiratkozásról

.
Kérjük Önöket, hogy az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassák végig és az abban foglaltak szerint járjanak el.

 

BEIRATKOZÁS – Figyelem! A tanulói jogviszonyát mindenkinek meg kell újítania a következő tanév kezdetén! A tanév megkezdése előtt így valamennyi tanulónak meg kell jelennie az iskolában beiratkozásra

 

.

 

beiratkozás és tankönyvosztás az egyes osztályok számára az alábbi időpontokban történik:

 • augusztus 24. csütörtök       9.00-15.00              Osztályok: 9nyA; 9nyB; 9. A; 9. B; 9. C; 9. D
 • augusztus 25. péntek            9.00-12.00              Osztályok: 10. A; 10. BV; 10. C; 10. D
 • augusztus 28. hétfő               9.00-12.00              Osztályok: 11. A; 11. BV; 11. CE; 11. D
 • augusztus 29. kedd               9.00-12.00               Osztályok: 12. A; 12. BV; 12. EV

 

(A 9nyA; 9nyB; 9. C; 9. D osztályokban a beiratkozás júniusban már lezajlott, most csak a tankönyveket kell átvenni.)

Az 5/13 évfolyamra jelentkező tanulóknak nem kell beiratkozni, őket szeptember 1-jén várjuk az iskolánkba.

A beiratkozáskor be kell hozni és át kell adni az alábbi dokumentumokat:

 • Bizonyítvány.
 • 1700 Ft (DÖK 200 Ft+Fénymásolás, 500 Ft+ Sportkör 1000 Ft)
  Póló igény szerint rendelhető 2300 Ft
 • Igazolás a rendszeres gyermekvédelmi határozatról.
 • Alapítványi támogatásról szóló nyilatkozat és felajánlások zárt borítékban. (Jelen tájékoztatóhoz mellékelve.)
 • Közösségi szolgálati napló mindazoktól, akik nyáron közösségi szolgálatot teljesítettek.
 • Nyilatkozat a közösségi szolgálatról– (Jelen tájékoztatóhoz mellékelve, csak a 12. évf-nak)
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat Munkanaplója. (Csak a 11.BV (vegyi) + 11. EV osztályosoknak.)
 • Igazolás az egybefüggő szakmai gyakorlatelvégzéséről.

 

Kérjük, hogy a beiratkozók előzetesen egyeztessenek az osztályfőnökükkel.

 

NYÁRI ÜGYELET AZ ISKOLÁBAN

Az iskola Titkársága minden szerdán 9:00-tól 13:00-ig tart ügyeletet.

Bizonyítványt csak a tanulónak, gondviselőnek illetve írásban meghatalmazottnak adunk át. A bizonyítványok kiadása csak ügyeleti napokon és kizárólag 11:00 és 12:00 között történik.

 

JAVÍTÓVIZSGÁK

A javítóvizsgák időpontja: 2023. augusztus 23, szerda 9:00-tól

Kérjük az érintetteket, hogy valamennyien jelenjenek meg augusztus 23-án 8:30 órakor a Díszteremben a vizsgabeosztás ismertetésén. Ünnepi öltözet kötelező! Kérjük a javítóvizsgán megjelenő tanulókat, hogy mindenki hozza magával a piros bizonyítványát!

A javítóvizsgára a megadott követelmények alapján kell felkészülni. A követelményeket az érintett tanulók szaktanáraiktól megkapták.

Javítóvizsga témakörök_2023

 

TANÉVKEZDÉS

Az első tanítási nap: 2023. szeptember 1.¸péntek.

Érkezés: 07.45-ig. Terembeosztás érkezéskor a bejáratnál lesz kifüggesztve.

Tanévnyitó ünnepély 8.05-től. – Ünnepi öltözet kötelező!

Az első tanítási napon az 1-4. órát tartjuk meg.

 

EGYBEFÜGGŐ SZAKMAI NYÁRI GYAKORLAT

A nyári gyakorlat időtartama:

Érintett osztályok:

 • 11.BV (Vegyész technikus: 70 óra)
 • 11.EV (Elektronikai technikus: 105 óra, Vegyész technikus: 70 óra)

 

Az egybefüggő nyári gyakorlat teljesítésére a Szakképzési törvény kötelez:

SZKT 227.§ (2)” Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlatról való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak húsz százalékát, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az évfolyam követelményeit nem teljesítette és magasabb évfolyamba nem léphet.

 

Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy pótolni köteles. Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mulasztása az e bekezdésben meghatározott mértéket eléri, és a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja, magasabb évfolyamba léphet.”

 

FIGYELEM!

A nyári egybefüggő szakmai gyakorlat teljesítése és igazolása (kitöltött, aláírt dokumentumok benyújtása) feltétele a következő évfolyam megkezdésének. A beiratkozás elmulasztása a tanulói jogviszony megszüntetését vonhatja maga után!

 

Tartalmas pihenést kívánunk. Vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra!