Tankönyv rendeléssel kapcsolatos tájékoztató

Home / Híreink / Információk / Tankönyv rendeléssel kapcsolatos tájékoztató
Tankönyv rendeléssel kapcsolatos tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

 

a 2017/2018. tanév iskolai tankönyvrendeléssel kapcsolatos jogszabályokról és teendőkről

 

Jogszabályi háttér:

 

  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
  • A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII törvény
  • 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
  • 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

 

A tanévre normatív (ingyenes) támogatást igényelhetnek a tanulók szülei, gondviselői, illetve a nagykorú tanulók. 

 

Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre szóló jogosultságot igazoló iratot. A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra. 

 

Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegből megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül.

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett tankönyveket kölcsönzés útján kapják meg használatra.

A könyvekbe beleírni tollal nem szabad, a munkatankönyvekbe kizárólag ceruzával szabad dolgozni és év végén kiradírozott állapotba kell visszaadni. A könyvek megrongálódása vagy elvesztése esetén a szülő köteles a kárt megtéríteni.

A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával összefüggő kérdéseket az iskola házirendje határozza meg.

 

A tankönyvpiac rendjéről szóló törvény alapján a HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ. A támogatás iránti igényt az IGÉNYLŐLAP formanyomtatvány, és az IGAZOLÁS benyújtásával kell kérni.

Az igénylőlapokat, kérjük 2017. február 20-ig iskolánk részére visszajuttatni szíveskedjenek az osztályfőnökön keresztül.

A kérelem beadásának felelőssége a szülőt, gondviselőt, illetve a nagykorú tanulót terheli.

 

 

 

Esztergom, 2017. február 03.